ListNewByCategory

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo quý I năm 2024

(22/02/2024)
Trong quý I năm 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 và Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

(30/01/2024)
Ngày 30/01, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 890/VPUBND-NVK về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2024

(26/01/2024)
Nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra, đồng thời xác định rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình. Ngày 24/01/2024, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ về việc Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Hội nghị lần thứ tư – Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(24/01/2024)
Ngày 24/01, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư – BCH Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị; dự hội nghị, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Tổ chức phong trào “Tỉnh Hòa Bình thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2024 - 2030”

(24/01/2024)
Nhằm mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc tổ chức phong trào “Tỉnh Hòa Bình thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2024 - 2030”.

Thực hiện chính sách đối với Giáo dục mầm non tại địa bàn có Khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động

(23/01/2024)
Thực hiện Công văn số 7237/BGDĐT-GDMN ngày 26/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non (GDMN) tại địa bàn có khu công nghiệp (KCN), nơi tập trung nhiều lao động; Công văn số 11568/VPUBND-NVK ngày 28/12/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách đối với GDMN tại địa bàn có KCN, nơi tập trung nhiều lao động, ngày 22/01/2024, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 223/SGD&ĐT-MN&TH.

Hiển thị 33 - 40 of 1.755 kết quả.