ListNewByCategory

Triển khai thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học

(25/10/2022)
Để tổ chức thực hiện triển khai giáo dục STEM cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học tại địa phương; bố trí nguồn kinh phí, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục theo quy định. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh về vai trò của giáo dục STEM, tạo sự đồng thuận, huy động nguồn lực của cộng đồng triển khai thực hiện hiệu quả thí điểm giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Hướng dẫn đổi mới hoạt động, triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025

(24/10/2022)
Tiểu dự án 1, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 có tên là “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022

(21/10/2022)
Sau 4 tuần tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, khách quan, tiết kiệm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS và cấp THPT tỉnh Hoà Bình năm học 2022 – 2023

(21/10/2022)
Để tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT; tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học. Ngày 17/10/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 3009 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS và cấp THPT tỉnh Hoà Bình năm học 2022 – 2023.

Kết quả Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hoà Bình năm 2022

(19/10/2022)
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước” đã được triển khai tới các em học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông, sinh viên tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ 3 triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình vòng sơ khảo ở địa phương.

Hiển thị 231 - 240 of 1.755 kết quả.