DetailController

Giáo dục

Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại Khu dân cư xóm Nhang, xã Đa Phúc (huyện Yên Thuỷ)

10/11/2022 00:00
Sáng 10/11, Khu dân cư xóm Nhang, xã Đa Phúc (huyện Yên Thuỷ) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đến dự và chung vui với Ngày hội có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trường Chính trị, Sở TN&MT, Toà án nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Yên Thủy, UBND huyện Yên Thuỷ.
Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh cho Khu dân cư xóm Nhang

Trong những năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và Nhân dân Khu dân cư xóm Nhang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Năm 2022 ước tính tổng thu nhập bình quân đầu người là 30 triệu đồng/người/ năm. Số hộ nghèo hiện nay còn 12 hộ chiếm 13,3 %. Hộ cận nghèo còn 17 hộ. Toàn xóm có 103/116 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 88,7 %. Khu dân cư được Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Yên Thủy công nhận là khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2022.

Năm 2023, Khu dân cư xóm Nhang tăng cường đoàn kết giúp đỡ phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. 100 % hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa cấp huyện. Xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ Đảng viên.

Tại ngày hội, các đoàn thể, hộ gia đình Khu dân cư xóm Nhang có thành tích trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 đã được biểu dương, khen thưởng. Khu dân cư xóm Nhang phát động phong trào thi đua năm 2023.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 01 hộ nghèo của xóm Nhang

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Khu dân cư xóm Nhang thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới xóm Nhang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Yên Thủy trao 20 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà văn hoá xóm Nhang