ListNewByCategory

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện thành công công tác thông tin cơ sở

(11/10/2022)
Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở có sự chuyển biến mạnh mẽ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin cơ sở.

Tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh

(07/10/2022)
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước; 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh.

Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Thông tin và Truyền thông

(05/10/2022)
Ngày 03/10, Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện QCDC và công tác dân vận chính quyền năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Triển khai chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình

(03/10/2022)
Thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh xây dựng chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình. Nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng nội dung, kế hoạch của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1684, ngày 30/9/2022 về việc triển khai chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình, đề nghị, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị như sau:

Chương trình “Vì em hiếu học” chắp cánh ước mơ tới trường cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh

(30/09/2022)
Chương trình khuyến học “Vì em hiếu học” do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện trên toàn quốc đã góp phần hỗ trợ cho các em học sinh, nhất là đối với trẻ em nghèo ở vùng núi, hải đảo có điều kiện thực hiện ước mơ trong tương lai của mình. Chương trình “Vì em hiếu học” đã hiện thực hoá hàng triệu ước mơ nhỏ bé của các em học sinh tiểu học, kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ nhỏ bé của các em học sinh tiểu học, trẻ em nghèo, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học của địa phương, khuyến khích các em chăm ngoan, học giỏi.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo

(29/09/2022)
Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn ngành nhận thức rõ các lợi ích của chuyển đổi số góp phần đạt được mục đích triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của quốc gia; cùng tham gia và góp phần bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số”. Ngày 26/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 2716 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo của Đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

(29/09/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-BCĐ ngày 25/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (gọi tắt là Đề án 896), với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Đề án 06) các cấp trong tỉnh, đến nay việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch đã cơ bản hoàn thành đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Qua đó đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các giao dịch hành chính.

Tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền

(28/09/2022)
Ngày 27/9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền năm 2022. Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hữu Dũng dự hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông của sở.

Phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử

(27/09/2022)
Tháng 9/2022, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp tục phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt lên ứng dụng VNEID, mã quét QR. Đồng thời phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như: Y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, giáo dục.

Hiển thị 231 - 240 of 1.034 kết quả.