ListNewByCategory

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực địa giới hành chính

(27/07/2023)
Việc phân định địa giới hành chính giữa xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ và xã Yên Quang, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, để đảm bảo cho việc quản lý địa giới hành chính, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm và bàn giao hồ sơ địa giới hành chính cho xã để thuận tiện cho công tác quản lý (Cử tri xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực chế độ - chính sách

(27/07/2023)
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh có hướng dẫn thống nhất trong toàn tỉnh về việc hưởng chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (cụ thể đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi sáp nhập công tác ở địa bàn xã thuộc khu vực II, sau sáp nhập chuyển về công tác tại địa bàn xã khu vực III và ngược lại) (Cử tri xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc)

Đôn đốc công tác phát triển đảng viên năm 2023

(27/07/2023)
Ngày 25/7/2023, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 1018-CV/ĐUK gửi cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở về việc đôn đốc thực hiện công tác phát triển đảng viên năm 2023.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực đầu tư – xây dựng

(27/07/2023)
1. Hiện nay, trên địa bàn xã còn khó khăn về nguồn nước, đặc biệt là nước sạch, nước hợp vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát và đề xuất phương án đầu tư xây dựng công trình cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân địa phương (Cử tri các xã Phú Vinh, xã Phú Cường và xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc)

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực tài nguyên – môi trường

(27/07/2023)
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét sớm giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 17 lô đất tại khu Bai Đát, khu phố Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy và một số lô tại khu Đống Đang, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy (Cử tri huyện Yên Thủy)

Đoàn công tác HĐND tỉnh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại nước Mông Cổ

(26/07/2023)
Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuv, nước Mông Cổ, chiều 26/7, đoàn công tác HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ulaanbaatar, nước Mông Cổ. Tiếp đoàn có ngài đại sứ Doãn Khanh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Ulaanbaatar, nước Mông Cổ và cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán.

Kết quả công tác Tuyên giáo sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(24/07/2023)
Với chức năng nhiệm vụ được giao là ngành tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; nghiên cứu theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức nghiên cứu tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng bố trí, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương. Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ngành tuyên giáo Hòa Bình đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(21/07/2023)
Ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 242/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết số 243/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban văn hoá - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm tốt công tác lãnh đạo, tuyên truyền, học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương

(20/07/2023)
Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 13 Đảng bộ trực thuộc với 493 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 278 Đảng bộ cơ sở, 215 Chi bộ cơ sở, 8 Đảng bộ bộ phận, 3.191 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; có 69.125 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, tuyên truyền, học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Nhận thức của các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở và đảng viên được nâng lên; chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng đã từng bước chuyển biến rõ nét. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương trong việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ

(19/07/2023)
Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH TƯ Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Việc bố trí, sử dụng sắp xếp cán bộ hợp lý, công tâm và khách quan.

Công bố quyết định kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Hòa Bình

(17/07/2023)
Ngày 17/7/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình, công bố quyết định kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

(14/07/2023)
Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Hòa Bình tập trung lãnh đạo thực hiện 4 đột phá chiến lược của tỉnh

(14/07/2023)
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hòa Bình, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò người đứng đầu. Trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh.

Báo cáo tóm tắt Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

(13/07/2023)
Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân nhân dân tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt Bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(13/07/2023)
Ngày 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác Đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp mới 787 đảng viên

(13/07/2023)
6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, triển khai các nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

(12/07/2023)
6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình cùng với Nhân dân cả nước tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung các mặt công tác nhằm đẩy mạnh tham gia xây dựng chính quyền.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

(12/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác: Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND các cấp được thực hiện thường xuyên. Công tác tổ chức các phiên họp định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND được duy trì; công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND thực hiện chu đáo, đảm bảo theo quy định của pháp luật và có sự đổi mới hình thức tổ chức kỳ họp; hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình, kế hoạch; phương thức giám sát có đổi mới theo hướng gọn về thành phần, tăng cường hoạt động khảo sát trước khi tổ chức giám sát.

Tặng quà các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách, học sinh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn

(10/07/2023)
Ngày 8/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã đến thăm, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách, học sinh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, Công ty Cổ phần ba lửa, huyện Lạc Sơn.

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND tỉnh

(07/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, sát với những vấn đề nổi cộm, cấp bách mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, không trùng chéo, không gây cản trở ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được giám sát; phương thức giám sát có sự đổi mới theo hướng gọn về thành phần, tăng cường hoạt động khảo sát.

Những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(07/07/2023)
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình là một trong 13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng với 4.549 đảng viên, sinh hoạt ở 06 loại hình gồm: Cơ quan đảng, cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức hội và cơ quan báo chí. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

(06/07/2023)
Sáng 06/7, Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15-6-2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

(05/07/2023)
Ngày 05/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trao quyết định. Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tiến độ triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh

(04/07/2023)
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền, tháng 3/2023, Ban Chỉ đạo Phong trao thi đua “Dân vận khéo” tỉnh đã ban hành Kế hoạch và hướng dẫn về triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Trong đó lựa chọn 3 đơn vị để lãnh đạo xây dựng mô hình điểm là: Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận một cửa của UBND huyện Kim Bôi và Bộ phận một cửa Phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình).

Kết quả thực hiện công tác Dân vận 6 tháng đầu năm

(04/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả khá toàn diện. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 841-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(03/07/2023)
Ngày 27/6/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/ĐUK tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 841-KL/TU ngày 7/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 -2025

(03/07/2023)
Ngày 30/6 Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Hiển thị 241 - 280 of 6.157 kết quả.