ListNewByCategory

Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(16/05/2024)
Trong những năm gần đây, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống tổ chức giám định tư pháp được củng cố, kiện toàn; đội ngũ người làm công tác giám định tư pháp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng giúp cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được nghiêm minh, đúng pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh cũng còn có những hạn chế như: Công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp đạt hiệu quả chưa cao; hệ thống tổ chức giám định tư pháp chưa toàn diện; cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư song chưa thực sự đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; một số lĩnh vực giám định còn thiếu người giám định.

Thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

(16/05/2024)
Trong những năm qua, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các Bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá bước đầu đạt được các kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường đã giảm trung bình 0.5% mỗi năm trong nam giới.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh

(16/05/2024)
Ngày 14/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

(15/05/2024)
Ngày 15/5, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024. Cùng tham gia phiên tiếp công dân, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các thành viên Hội đồng tiếp công dân của tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình.

Kết luận của của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2021-2025

(15/05/2024)
Ngày 14/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4062/TB-VPUBND về kết luận của của đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2021-2025 tại các huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong.

Hiển thị 31 - 40 of 6.752 kết quả.