ListNewByCategory

Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện một số giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế

(17/04/2024)
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đuợc các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phòng, ngừa, phát hiện, kiên quyết xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Triển khai Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(16/04/2024)
Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn là ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.

Phê duyệt danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

(16/04/2024)
Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND về Phê duyệt danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(16/04/2024)
Để đảm bảo thông tin thông suốt, duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị, kịp thời xử lý, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất thường xảy ra trong đợt nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (18/4) và đợt nghỉ ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 sẽ kéo dài trong 05 ngày liên tục (từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024), ngày 15/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 547/UBND-THVN về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(16/04/2024)
Ngày 12/4, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 241-KH/TU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết luận của Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về đôn đốc triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025

(15/04/2024)
Ngày 15/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3129/TB-VPUBND về Kết luận của Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về đôn đốc triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

(15/04/2024)
Ngày 12/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-BND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 241 - 250 of 6.856 kết quả.