ListNewByCategory

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(16/04/2024)
Để đảm bảo thông tin thông suốt, duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị, kịp thời xử lý, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất thường xảy ra trong đợt nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (18/4) và đợt nghỉ ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 sẽ kéo dài trong 05 ngày liên tục (từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024), ngày 15/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 547/UBND-THVN về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(16/04/2024)
Ngày 12/4, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 241-KH/TU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết luận của Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về đôn đốc triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025

(15/04/2024)
Ngày 15/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3129/TB-VPUBND về Kết luận của Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về đôn đốc triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

(15/04/2024)
Ngày 12/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-BND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

(15/04/2024)
Ngày 11/4/2024,Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3064/VPUBND-KYN về việc thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề quý I năm 2024 "nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

(15/04/2024)
Ngày 12/4/2024, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 997-KL/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề quý I năm 2024 "nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình".

Hiển thị 141 - 150 of 6.752 kết quả.