ListNewByCategory

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh

(02/05/2024)
Thời gian qua, việc triển khai xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đã góp phần tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế, chống thất thu cho ngân sách, ngăn chặn tình trạng buôn lậu và gian lận trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

(02/05/2024)
Những ngày vừa qua, tình trạng nắng nóng gay gắt đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhiệt độ cao trong ngày phổ biến ở mức 37 độ C đến 39 độ C, có thời điểm trên 40 độ C. Cháy rừng đã xảy ra ở một số huyện như: Đà Bắc, Thành phố Hòa Bình, Lạc Sơn. Đặc biệt, vụ cháy rừng tại xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn đã khiến một người thiệt mạng.

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án về một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh

(02/05/2024)
Ngày 26/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3570-TB/VPUBND về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi họp về tiến độ thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư và Tư vấn quản lý dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024

(26/04/2024)
Trong tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tháng 5, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2024 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2024. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

(25/04/2024)
Ngày 24/4, Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 91 - 100 of 6.752 kết quả.