ListNewByCategory

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện và công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); Đường nối từ QL6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B

(27/05/2024)
Ngày 24/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 4418/TB-VPUBND Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện và công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); Dự án Đường nối từ QL6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B; Đường Quang Tiến - Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (Giai đoạn 1); Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6; Dự án Kết nối Giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia (sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc) và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hòa Bình.

Quyết liệt triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội

(27/05/2024)
Trong tháng 5/2024, UBND tỉnh thực hiện tốt công lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện có hiệu quả 11 nhóm giải pháp trong triển khai dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2024. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 4 đột phát chiến lược cả tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiếp độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế số, kinh tế xã, kinh tế toàn cầu. Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm.

Hiển thị 1 - 4 of 6.752 kết quả.