ListNewByCategory

Yên Thủy: Phấn đấu vụ Đông xuân 2023-2024 tổng diện tích gieo trồng đạt trên 7.300ha

(15/12/2023)
Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thủy, sản xuất vụ Mùa – Hè Thu năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các chỉ tiêu sản xuất cơ bản đạt và vượt so với cùng kỳ. Năng suất sản lượng cây lương thực có hạt đạt và vượt so với kế hoạch. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện tăng đàn về gia cầm và được giá. Tận dụng mặt nước nuôi thủy sản tại các đập, hồ chứa đảm bảo kế hoạch đề ra; Diện tích rùng trồng mới tập trung tăng 771,68 ha và đã trồng được trên 65 nghìn cây phân tán và cây ăn quả các loại phục vụ tết trồng cây. Chăm sóc bảo vệ rừng được các địa phương quan tâm, góp phần duy trì độ che phủ rừng 42%. Chủ động cơ cấu lại ngành nông nghiệp, liên kết tiêu thụ nông sản được thực hiện có hiệu quả. Quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm được tăng cường. Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm duy trì tốt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa có hiệu quả kinh tế cao.

Rà soát hồ sơ về đầu tư, đất đai để cho Công ty TNHH Pacific thuê đất thực hiện dự án Trồng, chế biến rau, nông sản xuất khẩu tại phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình

(14/12/2023)
Ngày 13/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 11059/VPUBND-KTN về việc rà soát hồ sơ về đầu tư, đất đai để cho Công ty TNHH Pacific thuê đất thực hiện dự án Trồng, chế biến rau, nông sản xuất khẩu tại phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình.

Tăng cường phối hợp trên lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội

(14/12/2023)
Thực hiện Chương trình phối hợp số 06, ngày 07/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, giao thương giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, ngành nông nghiệp của hai địa phương đã chủ động kết nối, hỗ trợ nhau trong việc phát triển và tiêu thụ sản phẩm.

Triển khai Kết luận số 952- KL/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(14/12/2023)
Ngày 14/12, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3664/SNN-KL gửi các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai Báo cáo số 644-BC/TU ngày 09/11/2023 và Kết luận số 952- KL/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hòa Bình: Tiếp tục triển khai thực hiện quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

(11/12/2023)
Tỉnh Hòa Bình có 6 dân tộc chính cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 63,3%; dân tộc Kinh chiếm 27,73%; dân tộc Thái chiếm 3,9%; dân tộc Dao chiếm 1,7%; dân tộc Tày chiếm 2,7%; dân tộc Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%. Từ năm 2011 tỉnh Hòa Bình chỉ có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã, nhiều tiêu chí hết sức khó khăn như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, hộ nghèo…

Thực hiện tái canh cây ăn quả có múi theo hướng bền vững

(11/12/2023)
Hoà Bình là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn, đặc biệt là cây ăn quả có múi với diện tích gần 10.000 ha. Cây ăn quả có múi đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh. Tỉnh đã hình thành được vùng sản xuất cây có múi hàng hóa, trong đó, vùng sản xuất cam tại các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy; vùng sản xuất bưởi tại các huyện: Tân Lạc, Yên Thủy, Lương Sơn… Giá trị trồng cây có múi đạt từ 300 - 350 triệu đồng/ha/năm.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

(07/12/2023)
Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tình trạng El Ninovào cuối năm 2023, đầu năm 2024 sẽ gia tăng cường độgây nắng nóng, khô hạn sẽdiễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 7/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 10838/VPUBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh năm 2023

(07/12/2023)
Năm 2023, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt là căn cứ để thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Hiển thị 61 - 70 of 332 kết quả.