DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Huyện Lạc Sơn hoàn thành 19/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội

15/01/2024 14:58
Năm 2023, huyện Lạc Sơn đã hoàn thành vượt và đạt 19/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng/người/năm, vượt 100,5% so với năm 2022. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, ngành nông-lâm nghiệp chiến 31,6%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 33%; ngành thương mại-dịch vụ tăng 35,4%.
Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2023 ước đạt 1.204 tỷ đồng, bằng 101,18% kế hoạch năm; tăng 19,68% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất lĩnh vực nông- lâm nghiệp ước đạt trên 2.872 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.669 tỷ; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 148 tỷ đồng; giá trị sản xuất thủy sản đạt 26 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 21.200,57ha/21.200 ha kế hoạch đạt 100% kế hoạch; diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 13.920,37 ha/13.890 ha đạt 100,22 %. Năm 2023. Toàn huyện thực hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng khác là 862,43 ha. Hiện nay, tổng số gia súc trên địa bàn là 119.841 con, gia cầm 1.158.380 con, tổng đàn dê là 2.974 con, tổng đàn chó là 29.704 con. Kết thúc trồng rừng năm 2023 đạt 1.118,04/800 ha, đạt 139,76% kế hoạch. Khai thác rừng trồng toàn huyện 2.128 ha ha, năng suất gỗ khai thác bình quân 70m3-/ha, sản lượng gỗ 148.960 m3, ước giữ độ che phủ rừng 53%.

Tình hình giá cả thị trường năm 2023 trên địa bàn huyện tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến. Huyện đã tổ chức bàn giao 2 ki ốt tại chợ Vụ Bản (chợ Nghĩa) cho Hợp tác xã tổng hợp sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và truyền thống huyện Lạc Sơn sử dụng làm gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 ước đạt 3.742 tỷ đồng, bằng 101,55% so với kế hoạch năm; tăng 14,21% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở và cá nhân trên địa bàn. Cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất đảm bảo hoạt động theo đúng quy định. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực cơ khí, may mặc, điện tử... Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2023 ước đạt 1.204 tỷ đồng, bằng 101,18% kế hoạch năm; tăng 19,68% so với cùng kỳ năm trước.

Huyện tiếp tục duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Động viên, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật ở mọi lứa tuổi. Kết quả, có 6 giải pháp đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 19 và 2 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9.

Hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư xây dựng, mạng lưới giao thông được cải thiện, nhiều tuyến đường được dự kiến đầu tư xây dựng mới bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025. Rà soát, kiểm tra các vị trí đường giao thông hư hỏng, xuống cấp để kịp thời khắc phục, sửa chữa, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền, huy động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn hành lang, lòng, lề đường trước, trong và sau các dịp Lễ, Tết.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 107.000 triệu đồng, đạt 56,91% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 27,44% dự toán HĐND dân huyện giao, bằng 102,55% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách địa phươngước đạt 1.235.453 triệu đồng, đạt 117,05% dự toán tỉnh giao và đạt 101,47% dự toán huyện giao, bằng, 107,09% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 1.235.453 triệu đồng, đạt 100% dự toán tỉnh giao và đạt 100% dự toán huyện giao, bằng 107,79% so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu ngân sách Nhà nước giảm là do tình hình hoạt động một số doanh nghiệp chủ lực tiếp tục gặp khó khăn; thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến các khoản thu liên quan đến đất giảm mạnh; việc thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn một số khoản thu từ thuế, lệ phí của Quốc hội và Chính phủ để kích thích nền kinh tế cũng làm giảm các khoản thu nội địa của tỉnh.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Đã có 4 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện đến này là 37 dự án. Trong đó, có 2 dự án đầu tư nước ngoài và 35 dự án đầu tư trong nước, tổng mức đầu tư theo đăng ký là 12.017,4 tỷ đồng, tổng diện tích đất thực hiện dự án là 732,014ha. Toàn tỉnh thành lập mới 11 hợp tác xã, đạt 550% kế hoạch năm.

Công tác lao động việc làm, dạy nghề đạt nhiều kết quả tích cực. Huyên đã tư tạo việc làm mới cho 3.507 lao động, đạt 100,2% kế hoạch năm. Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH và BHYT hộ gia đình. Chỉ đạo rà soát, thẩm định và ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, gia hạn thẻ BHYT cho 72.410 đối tượng thụ hưởng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng theo quy định. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển thực hiện việc cấp mới BHYT cho 1.694 thẻ đối với trẻ em dưới 6 tuổi; 11.089 thẻ thuộc các đối tượng khác; 6.239 thẻ BHYT đối tượng30 thuộc diện hưởng.

Số người tham gia BHXH là 8.811 người, đạt tỷ lệ 100,16% theo Kế hoạch, tăng 8,2% so với năm 2023. Số đối tượng tham gia BHYT tính đến ngày 30/11/2023 toàn huyện là 133.942 người, tăng 11.442 người, tương ứng tăng 9,35% so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 95,28%. Số thu BHXH, BHYT, BHTN ước thực hiện là 243,6 tỷ đồng, đạt 100,28% Kế hoạch, tăng 9,8%./.