DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tháng 4/2024: Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 95%

21/05/2024 15:51
Trong tháng 4/2024, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phòng, chống HIV/AIDS. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định của pháp luật; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được tăng cường... góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 09 tỉnh, trong tháng toàn tỉnh đã xảy ra và phát hiện 61 vụ phạm pháp hình sự, trong đó: 35 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 07 vụ so với tháng 3/2024; 23 vụ tội phạm về ma tuý, tăng 12 vụ so với tháng 3/2024; 01 vụ tội phạm về kinh tế; 01 vụ tội phạm về môi trường. Xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 06 người chết, 17 người bị thương; so với tháng 3/2024 giảm 05 vụ, giảm 03 người chết, giảm 05 người bị thương…. Số người nhiễm HIV đang còn sống được phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh là 1.264 người; số người tử vong do AIDS tính đến nay là 1.178 người. Số người nhiễm HIV/AIDS hiện có tại 10/10 huyện, thành phố và 147/151 xã, phường, thị trấn. 

Trong tháng, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu, lãnh đạp chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm đã điều tra khám phá 58/61 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong tháng, đạt tỷ lệ 95%. Cụ thể: Điều tra khám phá 32/35 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 91,4%; phát hiện 01 vụ tội phạm về kinh tế, 02 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 01 vụ, 01 đối tượng vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Phát hiện bắt 01 vụ tội phạm về, 01 đối tượng Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Phát hiện bắt 23 vụ tội phạm về ma túy, 28 đối tượng. Thu giữ 1,14gram+12 viên ma túy tổng hợp; 8,94gram heroin…Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động thu hồi 26 súng tự chế; 30 viên đạn; 03 vũ khí thô sơ. Chỉ đạo tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy cho 571 học viên; quản lý 270 người nghiện ma túy sau cai tại nơi cư trú. Tiếp tục chỉ đạo duy trì các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tuyến cơ sở; điều trị ARV cho 1.121 bệnh nhân. Điều trị thay thế bằng Methadone cho 816 người nghiện ma túy. 

Trong tháng 5/2024, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Ban hành Kế hoạch kiểm tra các mặt công tác của Ban chỉ đạo 09 các huyện, thành phố. Chỉ đạo tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, mại dâm, HIV/AIDS; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội; đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra xử lý tội phạm. Tăng cường xác minh truy bắt đối tượng truy nã. Làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.