DetailController

Khoa học - Môi trường

Tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh tháng 5/2024

29/05/2024 16:35
Trong tháng 5 năm 2024, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 20C. Tổng lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 20 mm. Nắng nóng có 01, 02 đợt nắng nóng; mưa dông và mưa lớn cục bộ có khoảng 02, 03 đợt mưa dông và mưa lớn cục bộ xảy ra vào đầu và cuối tháng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn.
Tiếp tục đôn đốc thực hiện các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của đợt mưa giông, sấm sét, mưa đá kèm gió giật mạnh trong tháng, tính đến thời điểm báo cáo đã gây thiệt hại trên địa bàn các huyện: Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, Cao Phong, cụ thể thiệt hại về người 2 người bị thương tại huyện Đà Bắc do nhà đổ vào, ngay trong đêm cả hai người đã được sơ cứu và chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc đến nay sức khỏe đã ổn định và xuất viện về nhà. Tổng số nhà bị thiệt hại là 426 nhà, trong đó thiệt hại hoàn toàn trên 70% là 31 nhà, thiệt hại rất nặng từ 50 - 70% là 35 nhà, thiệt hại nặng từ 30 - 50% là 1 nhà, thiệt hại một phần dưới 30% là 359 nhà. Thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp tổng diện tích bị thiệt hại khoảng 478,5 ha, trong đó:  11,2 ha diện tích gieo cấy lúa thuần (10,8 ha thiệt hại hoàn toàn trên 70%; 0,4 ha thiệt hại một phần dưới 30%); 0,5 ha diện tích mạ thiệt hại hoàn toàn trên 70%; 270,97 ha diện tích hoa màu, rau màu (1,7ha thiệt hại hoàn toàn trên 70%, 217,97 ha thiệt hại từ 50-70%); 24 chậu hoa cây cảnh thiệt hại hoàn toàn trên 70%; 3,02 ha diện tích cây trồng lâu năm (0,02 ha thiệt hại hoàn toàn trên 70%, 3ha thiệt hại từ 50-70%); 115,83 ha diện tích cây ăn quả tập trung thiệt hại hoàn toàn trên 70%; 53 ha diện tích rừng (thiệt hại hoàn toàn trên 70% là 3ha, thiệt hại từ 30-50% là 40ha, thiệt hại dưới 30% là 10ha). Thiệt hại về chăn nuôi 3 con gia súc, 128 con gia cầm bị chết. Thiệt hại về thủy lợi 45m kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng. Thiệt hại về giao thông 25m đường giao thông địa phương bị hư hỏng. Thiệt hại về thủy sản 2 lồng cá (mỗi lồng 75 m3). Đổ gẫy 12 cột điện hạ thế và một số thiệt hại khác. Ước giá trị thiệt hại trên 53 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng khô hạn, tính đến thời điểm báo cáo đã gây một số thiệt hại trên địa bàn huyện Yên Thủy với tổng diện tích thiệt hại là 797,88 ha trong đó cây lúa diện tích bị hạn thiếu nước là 34,2 ha, ước giảm năng suất khoảng 15%. Cây ngô diện tích bị nắng, cháy cờ làm giảm khả năng thụ phấn là 366,18 ha, ước giảm năng suất khoảng 20-30%. Cây lạc diện tích bị hạn 96,4 ha, ước giảm năng suất 30%. Cây mía diện tích bị hạn 134,3 ha, ước giảm năng suất khoảng 20%. Rau các loại diện tích bị hạn 75,3 ha, ước giảm năng suất khoảng 30%. Cây bưởi và cam diện tích bị hạn 48,5 ha, ước giảm năng suất khoảng 30%. Cây trồng khác diện tích bị hạn 43 ha.

Công tác ứng phó, khắc phục đã kịp thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc tổng hợp thiệt hại, tổ chức các đoàn đi kiểm tra thực địa ở những khu vực bị thiệt hại nặng. Ngay sau khi có mưa lớn xảy ra, chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại triển khai các biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản khi tham gia giao thông qua những điểm sạt lở; dọn dẹp đất đá sạt lở, sửa chữa nhà ở ổn định đời sống cho người dân. Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để có biện pháp ứng phó phù hợp. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại và có báo cáo nhanh gửi Văn phòng thường trực về công tác phòng, chống thiên tai để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục đôn đốc thực hiện các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn ngân sách Trung ương về phòng, chống thiên tai. Các dự án sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách Trung ương cho công tác phòng chống thiên tai, gồm (1) Hồ thuỷ lợi Xôm, xã Vân Sơn; (2) Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Đồng Tiến và đoạn cầu Hoà Bình 3, thành phố Hoà Bình; (3) Dự án di dân tái định cư khu dân cư xóm Hổ 2, xã Yên Nghiệp: Hiện các dự án đang thi công, khối lượng đạt từ 45% - 97% (Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Đồng Tiến và đoạn cầu Hoà Bình 3, thành phố Hoà Bình, khối lượng thực hiện tăng 0,3 % so với tháng trước). Các dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, trong tổng số 06 dự án/công trình đang triển khai thực hiện, có 04 công trình đã thi công xong./.