DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Từ 15/4 đến 15/5 tiến hành kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

19/04/2024 15:35
Ngày 17/4, BCĐ An toàn thực phẩm tỉnh ban hành Quyết định số 341/QĐ-BCĐATTP, và 342/QĐ-BCĐATTP về việc Kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Trong thời gian từ Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 15/5/2024 sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất; Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm kiểm tra.

Đoàn kiểm tra căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết của đoàn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia đoàn kiểm tra. Thông báo kế hoạch cho Uỷ ban nhân dân, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các huyện: Lương Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy, Đà Bắc; Thành phố Hòa Bình, huyện Lạc Thủy, huyện Mai Châu để phối hợp thực hiện.

Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” của Uỷ ban nhân dân các huyện theo địa bàn được phân công. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, ưu tiên các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Trực tiếp xử lý hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch số 08/KH-BCĐATTP ngày 10/4/2024 của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.