DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tổ chức các hoạt động tôn vinh người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6/2024)

23/05/2024 15:46
Để ghi nhận, biểu dương, khuyến khích các tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Hoà Bình, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Vận động HMTN tỉnh đã ban hành Kế hoạch 104/KH-BCĐ Tổ chức các hoạt động tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2024.

Thông qua các hoạt động tôn vinh nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về HMTN trong cộng đồng; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác HMTN, nhất là trong thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh,… đề cao tinh thần nhân văn, nhân ái hiến máu cứu người; xây dựng văn hoá và thói quen hiến máu thường xuyên, nhắc lại đối với người dân. Các hoạt động tôn vinh cần đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; các cá nhân được tôn vinh thấy vinh dự, tự hào và tiếp tục tham gia HMTN và vận động HMTN.

Các nội dung hoạt động gồm có:

Tổ chức sự kiện tôn vinh người hiến máu tại địa phương, đơn vị.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/7/2024.

Phạm vi tổ chức: Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trên toàn tỉnh.

Căn cứ vào thực tế tại các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức LMít tinh và tôn vinh người HMTN hưởng ứng “Ngày quốc tế Người hiến máu” - 14/6 và Chiến dịch Những giọt máu hồng - hè và “ Hành trình Đỏ” năm 2024. Tổ chức các cuộc toạ đàm, xây dựng phóng sự, tin, bài về các tấm gương hiến máu tiêu biểu của địa phương; treo băng rôn, baner, tuyên truyền cổ động trên địa bàn các huyện/thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị và truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức Hội nghị tôn vinh cấp tỉnh

Thời gian: Dự kiến ngày 18/7/2024 ( thứ Năm).

Địa điểm: Dự kiến tại Trung tâm hội nghị Hoà Bình.

Nội dung gồm có: Tổ chức Mít tinh Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2024. Tổ chức biểu dương, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào HMTN tỉnh Hoà Bình nhân “Ngày Quốc tế Người hiến máu”. Sơ kết phong trào Chữ thập đỏ và phong trào HMTN năm 2024. Thăm và động viên người hiến máu tại Ngày hội HMTN Chương trình “ Hành trình Đỏ” năm 2024.

Kinh phí tổ chức triển khai các nội dung của Hội nghị được sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2024; Nguồn huy động tài trợ; Các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.