DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Đến 15/10: 100% cơ sở y tế tiếp đón công dân đi khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân

30/10/2023 16:30
Thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong Đề án 06 Chính phủ, thời gian qua, tỉnh ta tiếp tục đảm bảo duy trì tốt việc kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tính đến ngày 15/10/2023, tỉnh Hoà Bình đã có 232/232 cơ sở y tế sẵn sàng tiếp đón công dân đi khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD, trong đó có 311.147 số lượt tra cứu, 218.228 lượt tra cứu thành công đạt 70%. Số lượng CCCD được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh: 725.687 thẻ đạt 97%; Số người sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID: 171.165 người.

Hiện tại 100% các cơ sở y tế thực hiện công tác tiêm chủng COVID-19 đã chuẩn bị sẵn hàng hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện ký số xác nhận cấp "Hộ chiếu Vắc xin" cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay tổng số mũi tiêm đã ký: 1.831.077 mũi; Tổng số đối tượng được ký cấp hộ chiếu vắc xin: 951,545 đối tượng.

Duy trì triển khai hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 02/02/2023 về thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Trong tháng 10/2023 đã có 03 đơn vị gồm huyện Kim Bôi, Yên Thủy và Thành phố Hòa Bình tổ chức triển khai nhân rộng chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên toàn địa bàn, đã thực hiện chi trả qua tài khoản cho 5.412/10.380 đối tượng đạt tỷ lệ 52.14%. Các huyện còn lại đang tiến hành triển khai thí điểm chi trả (tại 2 - 3 xã, thị trấn) qua tài khoản cho 3.395/4.195 đối tượng đạt 80.9%.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã triển khai việc thực hiện tích hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. Trong tháng 10/2023 đã tiếp nhận 1.168 hồ sơ đăng ký khai sinh mới, 466 hồ sơ đăng ký khai tử mới và 127 hồ sơ đăng ký kết hôn mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.