DetailController

Thời sự trong ngày

Xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

27/04/2023 17:00
Năm 2021, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hiện tại xã đang nỗ lực giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao.
Xã Cao Sơn đã và đang biến tiềm năng thành lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng

Cao Sơn là một xã vùng thấp của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với điểm xuất phát thấp, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Cao Sơn xác định định đây là trách nhiệm rất nặng nề và quyết tâm phải thực hiện hoàn theo đúng kế hoạch đã đề ra. Từ năm 2021, xã Cao Sơn được UBND tỉnh Hòa Bình công nhận xã NTM. Đây là thành quả cố gắng sau hơn 10 năm xây dựng NTM của cấp uỷ, chính quyền và người dân nơi đây.

Nhờ Chương trình NTM, diện mạo xã Cao Sơn ngày càng thay da đổi thịt. Các tuyến đường bê tông vào các thôn, liên thôn phẳng phiu. Những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày một nhiều. Hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ngày càng toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, thu nhập của bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 41 triệu/người/năm.

Bà Lý Thị Mụi, xóm Rằng, xã Cao Sơn chia sẻ: Người dân chúng tôi rất vui mừng trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông NTM vì chương trình này đã đem lại lợi ích trực tiếp cho chúng tôi. Điện, đường, trường, trạm, nhà văn hoá… được đầu tư sửa chữa, xây mới. Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Chúng tôi được tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thấy tươi trẻ, khỏe, tự tin hơn, từ đó lao động, sản xuất hăng hái, hiệu quả hơn.

"Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình NTM và NTM nâng cao, người dân chúng tôi cũng đã hiến đất làm đường, đóng góp tiền bạc, công sức xây dựng các công trình giao thông nông thôn, công trình phúc lợi xã hội, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc".

Qua rà soát, hiện nay xã Cao Sơn đã đạt 9/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Còn các tiêu chí chưa đạt là: Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Thông tin và Truyền thông; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống...

Ông Đinh Văn Thụ - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết: Với xuất phát điểm xây dựng NTM dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Do vậy, xã Cao Sơn coi tiêu chí thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng, bởi khi đời sống ổn định thì người dân mới tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM nâng cao, qua đó, tác động đến nhiều tiêu chí khác. Đây cũng là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng NTM, cũng như NTM nâng cao ở Cao Sơn.

Để giúp người dân nâng cao thu nhập, xã Cao Sơn tập trung đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ; rà soát quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp để sản xuất hàng hóa tập trung; khuyến khích người dân thành lập các tổ hợp tác xã, hợp tác xã về chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp; phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ; chú trọng phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, xã Cao Sơn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động địa phương, đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân đi làm việc ở các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, qua đó, giúp người dân có cơ hội về việc làm để nâng cao thu nhập.Cũng theo Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, mục tiêu của Chương trình NTM là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, giúp người dân có cuộc sống mới ấm no hạnh phúc.

Xã Cao Sơn sẽ quyết tâm huy động mọi nguồn lực trên địa bàn xã để thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; mở các cuộc vận động tuyên truyền về NTM đến người dân với phương châm "cán bộ và người dân xã Cao Sơn đoàn kết quyết tâm xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội đưa xã Cao Sơn lên một tầm cao mới".

Chặng đường xây dựng NTM nâng cao tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức chung lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã, tin rằng Cao Sơn sẽ bứt phá về đích xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra./.