DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm tại thành phố Hòa Bình

06/07/2023 16:30
Ngày 6/7, Đoàn công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại thành phố Hoà Bình.
Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phát biểu tại buổi giám sát

Tính đến năm 2023, thành phố Hòa Bình có 6/7 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt NTM nâng cao và còn 1 xã chưa đạt chuẩn là xã Độc Lập; Có 6/7 xã thực hiện đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm. Trong đó: Đến hết năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 4.672 hộ/7.956 hộ đạt trên 58,72%. Trong đó có 1.872/7956 hộ được sử dụng từ hệ thống cấp nước tập trung, đạt 23,5%. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều thực hiện cam kết, đánh giá tác động môi trường. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 62/62 cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản đạt 100%. Các hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh. Tổ chức thu dọn vệ sinh, rác thải định kỳ, chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; tại các khu vực công cộng như Trụ sở xã, trường học, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa xóm…trồng cây xanh, cây bóng mát, đã xây dựng mô hình các tuyến đường hoa, cây cảnh như mô hình "Tuyến đường hoa" tại đơn vị xã Mông Hóa, Hợp Thành với trên 650 cây Phong linh và trên 4.150 cây hoa ngũ sắc. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư phục vụ cho nhu cầu và bảo đảm khả năng tiếp cận của mọi người dân trong điểm dân cư, cây trồng phù hợp cảnh quan và điều kiện sinh thái của địa phương . Các xã trên địa bàn thành phố đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng, Mai táng theo quy định, phù hợp với tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương theo phân cấp của UBND tỉnh,… Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch 6.776/7.956 hộ đạt 85,16%; tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường 5.390/6.494 hộ đạt 82,99%,…

Tổng nguồn lực chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2023 của thành phố là trên 565 tỷ đồng, trong đó nguồn lực xây dựng tiêu chí số 17  là trên 8 tỷ đồng. Kết quả đánh giá sự hài lòng của 650 hộ dân được lấy ý kiến ở xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình về tiêu chí số 17 đạt 99,4% hộ dân trong xã đánh giá hài lòng, chỉ có 0,6% chưa hài lòng do Hệ thống thu gom xử lý rác thải chưa đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường.

Tại buổi giám sát, đoàn công tác xác định hạn chế lớn nhất của thành phố Hòa Bình hiện nay là vấn đề xử lý rác thải, qua đó Đoàn yêu cầu thành phố cần tập trung nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cho xã chưa đạt chỉ tiêu là xã Độc Lập và quan tâm hơn nữa đến những xã mới xác nhập về thành phố. Mong muốn thành phố Hòa Bình tham mưu, đề xuất các giải pháp để giải quyết những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, từ đó đoàn giám sát sẽ có những kiến nghị trong chính sách giúp địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo./.

Đoàn giám sát đi thực tế kiểm tra việc đảm bảo môi trường và an toàn thực phẩm của cơ sở chế biến gà ủ muối hoa tiêu tại xã Yên Mông, TP Hòa Bình