DetailController

Khoa học - Môi trường

Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới năm 2024

13/06/2024 14:51
Ngày 12/6/2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2328/STNMT-BVMT về tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới năm 2024.

Theo đó, Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Đại dương nuôi sống nhân loại và mọi sự sống trên trái đất. Nhưng những hiểu biết của chúng ta về đại dương còn rất hạn chế so với sự rộng lớn, bao la của đại dương. Các tác động và hậu quả thảm khốc gây ra cho đại dương đang được báo động ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì vậy, với Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024: “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương” (Awaken new depths) kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương xanh và bền vững.

Cùng Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị theo dõi các video, tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/.

Tổng hợp các tài liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2024 được đăng tải tại đường link: https://s.net.vn/Dvm4/./.