DetailController

Văn hóa

Tuyên truyền các hoạt động Lễ hội Chùa Tiên năm 2024

31/01/2024 16:34
Ngày 29/01/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 1262-CV/ĐUK về việc tuyên truyền các hoạt động Lễ hội Chùa Tiên năm 2024.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị các chi, đảng cơ sở, đội ngũ Báo cáo viên các cấp tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị về các hoạt động trong Chương trình Lễ hội Chùa Tiên năm 2024, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị về các hoạt động trong chương trình Lễ hội Chùa Tiên năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ; các giá trị lịch sử, văn hoá, lễ hội và du lịch quần thể di tích Chùa Tiên (xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ), gồm các nội dung chính:  Lễ Khai hội vào ngày 13/02/2024 (ngày 04/01 Âm lịch). Thi đấu các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy); giao lưu bóng chuyền nam; tổ chức các trò chơi dân gian (đi cà kheo, nhảy dây,…). Tổ chức từ ngày 13-14/02/2024 (tức ngày 04 - 05 tháng 01 Âm lịch). Trình diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghệ thuật Chiêng Mường, múa hát dân ca, chầu văn,…Tổ chức ngày 13/02/2024 (tức ngày 04 tháng 01 Âm lịch). Trưng bày sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, văn hoá, ẩm thực,…Thời gian trưng bày từ 14h00’ ngày 12/02/2024 (03/01 Âm lịch) đến 17h ngày 14/02/2024 (05/01 Âm lịch). Trình diễn thực thành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ. Thời gian từ 10h00’ ngày 13/02/2024 (tức ngày 04 tháng 01 Âm lịch). Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về giá trị lịch sử, văn hoá, du lịch Lễ hội Chùa Tiên và quần thể khu di tích Chùa Tiên.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động tuyên truyền, phổ biến trên chuyên trang, chuyên mục, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền các hoạt động trong chương trình lễ hội nói riêng và quần thể di tích Chùa Tiên nói chung.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy, đội ngũ báo cáo viên tích cực phối hợp tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động để góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, hoạt động lễ hội Chùa Tiên, giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình./.