DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

11/04/2024 16:00
Ngày 10/4/2024, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-BCĐ về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 có chủ đề: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian tổ chức từ 15/4 đến 15/5/2024. Trên phạm vi toàn tỉnh.

Nội dung hoạt động gồm:

Tổ chức phổ biến, triển khai “Tháng hành động”: Tại tỉnh: Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 và diễu hành, cổ động trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Các địa phương căn cứ vào thực tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tổ chức (hội nghị hoặc lễ phát động hoặc hình thức khác) phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động” ở các huyện, thành phố, thị trấn, xã, phường. Thời gian: Từ ngày 15/4 đến 20/4/2024.

Triển khai chiến dịch truyền thông: Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đến các nhóm đối tượng; phổ biến kiến thức phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, biểu dương các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến, kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần phát triển kinh tế; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp thực tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương: Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để phổ biến kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm, các mô hình nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tác hại của thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền Chương trình phối hợp giữa Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 20212025”; Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”; Chương trình về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh và uy động các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình, chuỗi sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm an toàn.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan truyền thông ở địa phương phổ biến quy định pháp luật an toàn thực phẩm, tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn. Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Huy động hệ thống loa truyền thanh thị trấn, phường, xã tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương... Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

Hoạt động kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024:

Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức 03 đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện các nhiệm vụ sau: Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai tháng hành động của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Kiểm tra quy định trách nhiệm của chính quyền cơ sở cấp huyện, thành phố, xã, phường trong việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống việc thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cần có đầy đủ thành phần chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2024 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra tháng hành động phù hợp với yêu cầu và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm của địa phương; chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn kiểm tra liên ngành tuyến trên; tổ chức các đoàn kiểm tra theo Kế hoạch đã xây dựng. Khi tổ chức các đoàn kiểm tra cần có đầy đủ thành phần chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Kết thúc Tháng hành động năm 2024, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các địa phương và các Ban, ngành, đoàn thể liên quan, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình báo cáo kết quả hoạt động về Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh (Văn phòng thường trực - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), địa chỉ: Số 111, đường Hữu Nghị, tổ 23, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; email: thanhtraattphb@gmail.com trước ngày 21/5/2024 để tổng hợp báo cáo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế./.