DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024

13/05/2024 15:02
Nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong hoạt động xây dựng; hạn chế tối đa sự cố máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ) sử dụng trong thi công xây dựng, kiểm tra chặt chẽ Quy trình kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các máy, thiết bị theo quy định;ngày 10/5/2024, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1059/SCT-KTATMT về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị thi công xây dựng các công trình duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào các nội dung như: Đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc và xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại công trình; tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với từng máy, thiết bị, vật tư, từng vị trí việc làm và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Thi công xây dựng công trình theo đúng biện pháp thi công được duyệt; bố trí nhân sự có trình độ và năng lực phù hợp, có chứng chỉ đào tạo, thẻ an toàn lao động theo quy định để thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và các công việc khác có liên quan. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh biện pháp thi công cho phù hợp với thực tế. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động. Niêm yết công khai trên công trường xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về ATLĐ để mọi người biết và chấp hành. Tổ chức lắp các biển báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm có nguy cơ mất an toàn và tai nạn lao động đề phòng tai nạn. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định pháp luật; các máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng, khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn... Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN tại đơn vị. Tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin tuyên truyền các các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. Treo băng rôn, khẩu hiểu và các biển báo hướng dẫn ATLĐ hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 tại các công trường đang thi công.

Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình tăng cường kiểm tra điều kiện năng lực về việc triển khai thực hiện các biện pháp thi công xây dựng, các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình thi công xây dựng công trình. Khi phát hiện vi phạm phải kịp thời báo cáo Sở Công Thương để phối hợp xử lý các vi phạm theo quy định; cương quyết yêu cầu các Đơn vị thi công xây dựng dừng thi công và dừng sử dụng máy, thiết bị, vật tư vi phạm quy định của pháp luật về kiểm định kỹ thuật ATLĐ./.