DetailController

Thời sự trong ngày

Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024

26/12/2023 16:30
Ngày 26/12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chỉnh phủ. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; kịp thời xử lý, phản ứng chính sách; vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa chú trọng xử lý những tồn đọng và vấn đề mới phát sinh. Thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng so với năm 2022. Kết nối cung - cầu lao động được tăng cường; các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước được đẩy mạnh. Tính đến ngày 18/11, hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2 triệu lượt người; trên 203.000 người được giải quyết việc làm. Ước thực hiện cả năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội khoảng 39,25%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 31,58%.

Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt... được thực hiện đầy đủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chính sách, giải pháp, chương trình, đề án về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới, toàn ngành cần tập trung tham mưu các cấp, ngành ban hành những chương trình, hoạt động về chăm sóc người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và nhu cầu của từng đối tượng. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong giải quyết hồ sơ về xác minh, mở rộng đối tượng người có công và tham mưu các chính sách về hỗ trợ cho người có công. Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường lao động chất lượng cao với mục tiêu “hiện đại, đáp ứng cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế”; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì tặng hai tập thể (Cục Quan hệ lao động, tiền lương và Viện Khoa học Lao động và Xã hội) đã có thành tích xuất sắc năm 2018-2022; Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng Bệnh viện phục hồi và chỉnh hình chức năng Quy Nhơn; Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì có thành tích xuất sắc năm 2018-2022./.