DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, hè thu năm 2023

02/06/2023 16:30
Vụ đông xuân năm 2022 - 2023, mặc dù sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn về thời tiết và tác động bất lợi của thị trường nhưng vẫn cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Nhiều loại nông sản đã khẳng định được vị thế trên thị trường. Các cấp, ngành trong tỉnh đã bám sát, nắm chắc tình hình, tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, đảm bảo kịp thời, đúng kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là trong bối cảnh diện tích canh tác lúa có xu hướng giảm, nhưng sản lượng lương thực cây có hạt vẫn vượt kế hoạch đề ra, đạt 19,18 vạn tấn. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Tổng đàn gia súc tiếp tục tăng, đạt 9,49 triệu con. Sản lượng thủy sản đạt 6,14 nghìn tấn, trong đó tỷ lệ sản lượng do nuôi trồng có xu hướng tăng, đạt 5,16 nghìn tấn; tỷ lệ sản lượng khai thác đánh bắt giảm dần. Độ che phủ rừng được duy trì ở mức trên 51,5%.

5 tháng đầu năm 2023, có thêm 350 tấn chuối tiêu hồng; 150 tấn mía trắng được xuất khẩu. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, chủ động thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôi mới và các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tích cực thực hiện chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I năm 2022. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản được tăng cường.

Tuy nhiên, vụ Đông Xuân năm 2022 – 2023 còn gặp một số khó khăn như: Hạn hán kéo dài gây ảnh hướng tới tiến độ gieo trồng các loại cây; giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong khi giá bán các loại gia súc, gia cầm có xu hướng giảm dần; công tác chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn chậm; đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn thấp, trong khi nguồn ngân sách đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.

Vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 44,5 nghìn ha, trong đó: Cây lương thực có hạt 33,35 nghìn ha; khoai lang 1,25 nghìn ha; đậu tương 119 nghìn ha; Lạc 1,47 nghìn ha; rau, đậu các loại 4,53 nghìn ha; cây gia vị, cây dược liệu hàng năm và cây hàng năm khác trên 3,8 nghìn ha. Năng suất lúa đạt 54,8 tạ/ha; ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 9,69 triệu con; đẩy mạnh trồng rừng thay thế, thực hiện trồng rừng ngay sau khai thác, duy trì ổn định độ che phủ rừng trên 51,5%. Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn cho các công trình.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; thúc đẩy phát triển nông nghiệp chế biến; khuyến khích, tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp có chế biến sâu, chế biến tinh theo chuỗi từ khâu sản xuất nguyên liệu đến bảo quản sau thu hoạch; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn; tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới,…/.