DetailController

Khoa học - Môi trường

Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 10, năm 2024-2025 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20, năm học 2023-2024

21/08/2023 16:57
Ngày 18/8/2023, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã có Công văn số 118/LHH-BTC về việc triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ10, năm 2024-2025 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20, năm học 2023-2024.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ10, năm 2024-2025 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Sở khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn lao động tỉnh ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thực hiện. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức. Hội thi được phát động trong 2 năm 2024 - 2025 nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp đăng ký dự thi theo 6 lĩnh vực sau đây: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo. 

Đối tượng dự thi:  Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Hoà Bình trong thời gian 5 năm tính từ ngày đăng ký dự thi. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên đăng ký dự thi.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 (2023-2024) Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc được tổ chức nhằm hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào hoạt động sáng tạo hữu ích cho xã hội, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng trở thành nhà sáng chế trong tương lai. 

 Đối tượng dự thi: Tất cả các thanh thiếu niên, nhi đồng tuổi từ 6 đến 19 tuổi (có ngày sinh từ 31/7/2005 đến ngày 31/7/2018) đang học tập, sinh hoạt ở các đơn vị trường học, hoặc đang công tác, lao động ở địa phương trong tỉnh đều có quyền dự thi. 

Lĩnh vực dự thi: Các mô hình, sản phẩm thuộc 05 lĩnh vực sau: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

Để Cuộc thi, Hội thi phát huy tốt các kết quả đạt được và trở thành sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi trau dồi kiến thức, kỹ năng sáng tạo, Ban tổ chức Hội thi tỉnh Hoà Bình đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Liên đoàn lao động các huyện, thành phố; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đến hết ngày 30/7/2025, thời gian hồ sơ dự thi của Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đến hết ngày 30/6/2024.

 Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ cơ quan thường trực Ban tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình, số 562 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: lienhiephoihoabinh@gmail.com; điện thoại 0218 3895 902;

Website: https://lienhiephoi.hoabinh.gov.vn./.