DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai Đề án nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt và phòng chống bệnh răng miệng tại cộng đồng giai đoạn 2024 – 2030 trên địa bàn tỉnh

08/04/2024 16:30
Ngày 04/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/UBND Triển khai Đề án nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt và phòng chống bệnh răng miệng tại cộng đồng giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung là phát triển chuyên khoa răng hàm mặt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dự phòng và sức khỏe răng miệng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Mục tiêu cụ thể: Kiện toàn, phát triển hệ thống Chăm sóc sức khỏe Răng hàm mặt, gắn kết các cơ sở khám, chữa bệnh với nhà trường và các tổ chức xã hội. Nâng cao hoạt động chăm sóc và dự phòng các bệnh răng miệng. Xây dựng và chuẩn hóa quy trình chuyên môn kỹ thuật răng hàm mặt. Phát triển năng lực khám, chữa bệnh, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị các bệnh răng hàm mặt. Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống quản lý thông tin về sức khỏe răng miệng.

Giai đoạn 2024 - 2025: Triển khai các hoạt động Đề án, ưu tiên kiện toàn hệ thống, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu, huy động sự tham gia và đầu tư của xã hội.

Giai đoạn 2026 - 2030: Sơ kết đánh giá việc triển khai Đề án, tiếp tục duy trì mặt tích cực và các kết quả tốt của Đề án giai đoạn 2024-2025, tiếp tục huy động sự tham gia và đầu tư của xã hội.

Các nội dung hoạt động bao gồm:

Thành lập Ban triển khai Đề án cấp tỉnh gồm: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Ban, ngành có liên quan. Mở rộng, phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe răng miệng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập với nhà trường và các tổ chức xã hội. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt chủ động, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xây dựng mạng lưới hợp tác với nhà trường và các tổ chức xã hội để phối hợp truyền thông, khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Xây dựng mạng lưới chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn giữa cơ sở công lập và ngoài công lập trong điều trị răng hàm mặt.

Nâng cao hoạt động chăm sóc và dự phòng các bệnh răng miệng: Thực hiện các chiến dịch truyền thông nhằm cung cấp kiến thức chăm sóc và phát hiện sớm các bệnh liên quan tới răng hàm mặt, đa dạng hóa các hình thức truyền thông và các kênh cung cấp thông tin. Xây dựng các tài liệu truyền thông liên quan tới chăm sóc sức khỏe răng miệng.Thực hiện lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe răng miệng trong các chương trình truyền thông đại chúng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích về chức năng, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống khi phát hiện và điều trị sớm ung thư miệng-hàm mặt. Truyền thông nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp và người dân về hiệu quả chăm sóc toàn diện dị tật vùng miệng-hàm mặt và lệch lạc răng-hàm. Tuyên truyền, giáo dục về chăm sóc toàn diện khe hở môi vòm miệng ngay từ giai đoạn kết hôn, bà mẹ mang thai, sau khi sinh, phẫu thuật môi-vòm miệng, ngữ âm trị liệu, nắn chỉnh răng và các phương pháp phẫu thuật chỉnh hình xương.

Khám sàng lọc và tư vấn chăm sóc: Xây dựng quy trình và thực hiện khám sàng lọc, khám chữa bệnh răng hàm mặt và tư vấn phòng chống bệnh răng miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức tập huấn chuyên môn, hướng dẫn triển khai quy trình sàng lọc, khám chữa bệnh răng hàm mặt tại các tuyến cơ sở. Phối hợp và huy động sự tham gia của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp để triển khai khám sàng lọc tại cộng đồng, phát hiện và điều trị sớm các bệnh về răng miệng. Lồng ghép khám sàng lọc và tư vấn chăm sóc răng miệng trong các buổi khám của chương trình Y tế trường học, chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Duy trì, phát triển chương trình nha học đường và chăm sóc sức khỏe răng miệng trẻ em: Xây dựng và triển khai các văn bản cam kết phối hợp giữa cơ sở y tế với các cơ sở giáo dục và đào tạo về việc duy trì và phát triển chương trình Nha học đường. Huy động sự tham gia và hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp cho chương trình Nha học đường. Lồng ghép một số nội dung của chương trình Nha học đường vào cùng các hoạt động của công tác y tế trường học.

Triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng người cao tuổi: Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân xây dựng và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng người cao tuổi. Mục tiêu chính của chương trình là 60% người cao tuổi còn ít nhất 20 răng tự nhiên còn chức năng. -

Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình chuyên môn. Phát triển năng lực khám, chữa bệnh, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị các bệnh răng hàm mặt. Rà soát nhân lực và khảo sát nhu cầu đào tạo về răng hàm mặt tại các đơn vị y tế trong và ngoài công lập. Các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập chủ động cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn tại tuyến trung ương, các lớp nâng cao tay nghề khám chữa bệnh răng hàm mặt. Huy động các nguồn lực nhà nước, tư nhân,.... đầu tư các trang thiết bị răng hàm mặt và nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở khám, chữa bệnh răng hàm mặt. Cập nhật, triển khai hệ thống phần mềm thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu cho các tuyến theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.