DetailController

Thông báo, Hướng dẫn

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

22/04/2024 15:50
Ngày 19/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 573/UBND-NVK về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Để Cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng tới bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân; hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức và phòng tránh tai nạn bom mìn 04/4/2023, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước. Động viên đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến (gọi tắt là thí sinh), trừ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng 701, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam.

Hình thức, cách thức tham gia thi: Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhận một (01) kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi. Tổng số câu hỏi 20 câu. Thời gian làm bài 40 phút.

Để tham gia thi, thí sinh thực hiện các bước sau: Truy cập vào Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/. Click vào Banner cuộc thi. Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và click vào nút làm bài thi. Trả lời 20 câu hỏi được hiển thị trên màn hình và câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi. Click vào nút Nộp bài thi. Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh có thể tải file bài thi của mình về máy tính.

Nội dung cuộc thi: Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc nhận biết và phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

Thời gian dự thi: Từ ngày 04/4/2024 đến hết 04/5/2024.

Thời gian trao giải (dự kiến): Từ ngày 15/5/2024 đến 31/5/2024.

Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/

Cơ cấu, giá trị các giải thưởng: 01 giải Nhất Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng); 02 giải Nhì Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/mỗi giải; 03 giải Ba Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng)/mỗi giải; 10 giải Khuyến khích Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)/mỗi giải.

Điều kiện đạt giải: Thí sinh đạt giải là thí sinh sau khi xem nội dung Video clip tuyên truyền, lựa chọ phương án trả lời được đúng các câu hỏi trong đề thi và dự đoán đúng nhất số người tham gia cuộc thi. Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào tổng thời gian làm bài ngắn nhất để trao thưởng cho thí sinh. (Thời gian được tính từ khi bắt đầu Click vào Banner cuộc thi đến khi Click vào nút nộp bài thi, tính theo phút, giây). Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để Ban tổ chức đối chiếu với bài dự thi. Ban tổ chức có quyền từ chối trao thưởng nếu thông tin người đạt giải cung cấp không trùng với thông tin trên bài dự thi. Người nhận giải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Thông báo kết quả và trao thưởng: Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành tổng kết; trao Bằng khen và tiền thưởng cho những người đạt giải. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố từ ngày 15/5/2024 trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ thông báo đến người đạt giải theo thông tin được thí sinh cung cấp trên bài dự thi (Email, số điện thoại).

Thời gian tổng kết cuộc thi và trao giải (dự kiến): Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 31/5/2024 (người đạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận Bằng khen và tiền thưởng qua bưu điện và qua số tài khoản cá nhân).

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.