DetailController

Tiềm năng phát triển

Triển khai công tác phát triển Du lịch 6 tháng cuối năm 2016

30/07/2016 00:00
Sáng 28/7, tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương – Trưởng Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh lưu ý các địa phương cần phát triển du lịch trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa

6 tháng đầu năm 2016, Du lịch tỉnh ta đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển triển kinh tế - xã hội.Với nỗ lực, trách nhiệm cao của các thành viên Ban Chỉ đạo và sự vào cuộc tích cực của cá tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, tỉnh ta đón trên 1,3 triệu lượt khách, đạt 65,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 103 nghìn lượt; khách nội địa đạt trên 1,2 triệu lượt. Tổng doanh thu đạt 302,299 tỷ đồng. Thu nhập du lịch khoảng 544 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch năm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển du lịch tỉnh nói chung và tăng tốc cho du lịch địa phương nói riêng. Trong đó, một số vấn đề nổi bật được đặt ra như: Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đặc biệt là việc hoàn chỉnh các tuyến đường chính đang sửa chữa ở một số huyện, thành phố; vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc trong phát triển du lịch; chất lượng đội ngũ làm du lịch… Từ ý kiến của các đại biểu, hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác du lịch 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tăng cường liên kết hợp tác phát du lịch với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; chú trọng đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch mới và mở thêm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương – Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Cần xem xét để bổ sung ngành Y tế vào Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh. Các địa phương chú trọng phát huy thế mạnh của mình, phát triển sản phẩm du lịch mới nhưng cần gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa. Các ngành chức năng xem xét quản lý phương tiện tham gia đưa đón khách du lịch. Đặc biệt, các huyện, thành phố cần gấp rút hoàn thành đề án phát triển du lịch của địa phương mình trong năm 2016./.