DetailController

Chỉ đạo điều hành

Triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024

23/05/2024 16:56
Mùa mưa lũ sắp tới cũng đồng nghĩa là thời gian nghỉ hè của các em học sinh sắp bắt đầu. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống thiên tai, chủ động phòng ngừa các rủi ro, tai nạn đuối nước gây ra cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024; ngày 23/5/2024, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Công văn số 39/BCH-VP về triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn Hoà Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hoà Bình; UBND các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh, học sinh tại các cấp trường học về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Lồng ghép nội dung về phòng chống đuối nước vào các tiết học và hoạt động ngoại khóa của nhà trường để nâng cao các kỹ năng cho các em học sinh. Trong dịp nghỉ hè năm học 2023 - 2024, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình học sinh quản lý con em mình trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo an toàn không để xảy ra các rủi ro đáng tiếc. Tiếp tục triển khai các nội dung của đề án “Phổ cập bơi cho học sinh phổ thông và xây dựng hệ thống bể bơi trong trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2025” theo mục tiêu đề ra.

Tỉnh Đoàn Hoà Bình lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước cho trẻ em vào các chương trình hoạt động hè năm 2024 để nâng cao nhận thức của các phụ huynh, học sinh về rủi ro đuối nước.

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước lũ; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho người dân và trẻ em. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, như: Làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt; làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm trên địa bàn quản lý; đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước. Xây dựng và hoàn thiện phương án huy động lực lượng phương tiện đảm bảo an toàn, khắc phục thiệt hại tai nạn đuối nước; kịp thời cập nhật, truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết nguy hiểm đến các cơ quan, tổ chức hoặc cơ sở hoạt động về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí trong môi trường nước tại địa phương. Cần chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn của tổ chức, cơ sở kinh doanh liên quan đến các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trong môi trường nước; có biện pháp xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn. Trong dịp hè, cần tập trung phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan, yêu cầu lãnh đạo các trường học, nhất là các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho phụ huynh, học sinh; Nâng cao nhận thức của các gia đình trong việc quan tâm, quản lý, bảo vệ trẻ em trong các hoạt động vui chơi, giải trí hằng ngày đối với trẻ em gần các ao, hồ, sông, suối để tránh tình trạng tai nạn thương tích, đuối nước xảy ra.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hoà Bình tăng cường thời lượng phát các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai; yêu cầu các đài địa phương tiếp sóng chương trình dự báo thời tiết của đài tỉnh để người dân địa phương nắm bắt tình hình, phòng tránh thiên tai. Đặc biệt là các thông điệp truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em.

Các địa phương thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24h, đôn đốc nắm bắt tình hình, sự cố khi có thiên tai xảy ra. Tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo kịp thời, chính xác về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Văn phòng thường trực về công tác phòng chống thiên tai, số điện thoại thường trực 02183.852.309, địa chỉ email: thuyloihb@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn Hoà Bình; UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hoà Bình quan tâm, triển khai thực hiện./.