DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

29/12/2023 16:30
Ngày 29/12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đảm bảo an an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Đã chủ động nắm tình hình, tập trung giải quyết tốt các vấn đề liên quan an ninh trên các lĩnh vực, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực; Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả, thiết thực; lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả.., góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đã khám phá 771/778 vụ (đạt 92,2%), làm rõ 1.315 đối tượng, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,3%. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 93,7%. Đã xây dựng, ra mắt 304 mô hình “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, tuyên truyền vận động 76.979 hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2 và trang bị các bình chữa cháy xách tay. Xây dựng, nhân rộng 295 điểm mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phát động 26 xã, 67 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đã đăng ký xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, dự báo tình hình tiếp tục biến động phức tạp, tác động, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chi thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên các địa bàn, lĩnh vực để chủ động giải quyết, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở những yếu tố tác động tiêu cực, những vấn đề phức tạp. Đẩy mạnh thực hiện các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, mại dâm, cai nghiện ma túy và điều trị thay thế bằng Methadone. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong Nhân dân. Thực hiện hiệu quá công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, phòng chông tội phạm với nhiều hình thức, hướng vào việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 10 tập thể; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc./.

Thừa ủy quyền, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc