DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

19/04/2024 16:46
Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự theo Nghị định số 06/2014/NĐ-CP đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực, tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cho các tầng lớp Nhân dân; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển và đi vào chiều sâu; mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với Nhân dân được tăng cường, củng cố.

Giai đoạn 2014 – 2024, lực lượng Công an các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng,… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong áp dụng biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sau 10 năm, lực lượng Công an đã tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả trên 30 đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy quét tội phạm; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 (100%) xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn “Trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự”.

Bên cạnh đó, toàn lực lượng Công an đang duy trì, phát huy hiệu quả 131 mô hình “Dân vận khéo”; duy trì và phát huy hiệu quả của 55 mô hình, 50 điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hoạt động trên các lĩnh vực công tác Công an. Công an các xã trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cụ thể: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vận động 100% hộ gia đình, khu dân cư; xã, phường, thị trấn, trên 80% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh, trật tự; lực lượng Công an đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyết định công nhận 283 người có uy tín giai đoạn 2018 – 2022, 290 người có uy tín giai đoạn 2023 – 2027; tổ chức gặp mặt, học tập kinh nghiệm cho 31 người có uy tín,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ của Nghị định 06/2014/NĐ-CP. Đồng thời đề nghị, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu các cấp, các ngành chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lấy biện pháp vận động quần chúng Nhân dân là cơ bản, xuyên suốt; tiếp tục tăng cường biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự gắn với đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các lĩnh vực, địa bàn, nhất là vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, trong các doanh nghiệp và không gian mạng. Tăng cường phát huy vai trò của các tổ hòa giải cơ sở; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, qua đó kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc; Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện trong thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP./.