DetailController

Tin từ các đơn vị

Tổng doanh thu vận tải trong tháng 8 ước đạt trên 121 tỷ đồng

28/08/2023 15:58
Tháng 8/2023 ước thực hiện tổng doanh thu ngành vận tải toàn tỉnh đạt 121.816 triệu đồng, so với tháng trước giảm 1,4%, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,19%.
Doanh thu ngành vận tải tháng 8 giảm hơn so với tháng trước do việc tăng lương cơ sở kéo theo thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp

Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách thực hiện đạt 43.259 triệu đồng, khối lượng hành khách luân chuyển đạt 45.536 nghìn người.km. So với tháng trước doanh thu vận tải hành khách giảm 0,33%, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,5%.

Doanh thu vận tải hàng hóa thực hiện đạt 62.981 triệu đồng, khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 26.618 nghìn tấn.km. So với tháng trước doanh thu vận tải hàng hóa giảm 2,35%, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,68%.

Doanh thu từ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 15.056 triệu đồng so với tháng trước giảm 0,54%, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,3%.

Doanh thu ngành vận tải giảm hơn so với tháng trước do việc tăng lương cơ sở kéo theo thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, tồn kho tăng, sụt giảm đáng kể số lượng đơn hàng. Ngoài ra thời điểm này mưa nhiều và nhu cầu hàng hóa để phục vụ xây tổ máy, các công trình trọng điểm như: cát, đá, sỏi giảm./.