DetailController

Khoa học - Môi trường

Tổ chức thành công Cuộc diễn tập Phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

29/08/2023 16:30
Vừa qua, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công cuộc diễn tập “Tỉnh Hòa Bình phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức Phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn năm 2023”, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập, đã khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp; năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các sở, ban, ngành, địa phương khi có tình huống thiên tai, thảm họa. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức của tỉnh và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự.

Căn cứ vào Chỉ thị của cấp trên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản triển khai trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc chỉ thị, ý định của Tư lệnh Quân khu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập Phòng thủ dân sự. Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng ý định diễn tập; xây dựng 12 văn kiện, kế hoạch tổ chức tập bài cơ chế và thực binh, chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch Phòng thủ dân sự, ứng phó với thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn; các văn kiện bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ Phòng thủ dân sự. Chỉ đạo các khung diễn tập, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh hoàn chỉnh hệ thống chương trình, kế hoạch, văn kiện phục vụ cho luyện tập, diễn tập trong các giai đoạn diễn tập.

Về lực lượng đã huy động lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các cơ quan, các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh; cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, dân quân, tự vệ và Nhân dân thành phố Hoà Bình, 2 phường: Đồng Tiến, Thịnh Lang/thành phố Hòa Bình; Trung đoàn 250/Sư đoàn 361; Trung đoàn 814. Khung diễn tập 10 huyện (TP) và lực lượng phục vụ, cùng các phương tiện và trang thiết bị cần thiết.

Trên cơ sở đặc điểm, địa hình của tỉnh và ý định diễn tập xây dựng phương án và xác định địa điểm thực hành ứng phó với thảm họa thiên tai động đất, đảm bảo sát với thực tiễn và thuận tiện cho tổ chức, thăm quan. Tổ chức các khu vực khai mạc, bế mạc và diễn tập phần cơ chế của tỉnh tại hội trường Tỉnh ủy; tổ chức các khu vực diễn tập thực binh để luyện tập quay video. Các khu vực triển khai bệnh viện dã chiến; khu vực sơ tán Nhân dân.

Ban Tổ chức diễn tập đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập, tập huấn bồi dưỡng trình tự, nội dung, phương pháp cuộc diễn tập cho các đồng chí khung diễn tập cơ chế của tỉnh và của huyện. Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, huấn luyện, luyện tập và quay phim, xây dựng video clip để báo cáo trong diễn tập; đồng thời tổ chức luyện tập cơ chế và luyện tập hành động của cán bộ, công nhân viên thực hành triển khai Bệnh viện dã chiến. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân luyện tập triển khai khu vực sơ tán nhân dân đạt kết quả tốt.

Cuộc diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và tổ chức thực hiện của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS các cấp, vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác “Phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn”. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, các cương vị tập bài đã nắm chắc nguyên tắc, bám sát các tình huống giả định, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn; phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, trong xử trí các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối.  Lực lượng vũ trang tỉnh, các đơn vị quân đội của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu đã phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt vai trò, chức năng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phòng chống thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung thời gian quy định; công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành khoa học; nội dung diễn tập sát với thực tế, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương; an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả thiết thực.

Thông qua diễn tập thực binh đã nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng của các lực lượng trong ứng phó sự cố thiên tai, động đất....Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự với quy mô lớn, với nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Bên cạnh việc nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai, thảm họa của lực lượng vũ trang, cuộc diễn tập đã nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về công tác phòng thủ dân sự. Qua diễn tập đã có 3 tập thể, 5 cá nhân được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen; 5 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen./.