DetailController

Thể thao

Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2024

21/03/2024 16:30
Với mục đích động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946- 27/3/2024); Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Ngày 20/3/2024, Ban Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2024 ban hành Kế hoạch số 489/KH-BTC về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Quy mô tổ chức: Lực lượng huy động  2.200 người, trong đó (1.000 học sinh, 300 thanh niên, 100 chiến sỹ Quân đội, 200 chiến sỹ Công an; 400 cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân; 100 cán bộ, giáo viên, vận động viên, học sinh trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT; 100 người cao tuổi tham gia đồng diễn trong Lễ khai mạc).

Thời gian tổ chức: 01 buổi, bắt đầu từ 7h30 phút ngày 24/3/2024 (Chủ nhật), địa điểm tổ chức: tại Quảng trường Hòa Bình. Tổ chức chạy biểu dương lực lượng: Xuất phát tại đầu đường Madeleine Colani, Phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình.

Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phóng sự, đưa tin, bài trên Báo Hòa Bình, Đài phát thành và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh trước, trong và sau Lễ phát động. Tuyên truyền cổ động bằng băng rôn, cờ phướn trên các trục đường chính. Khẩu hiệu tuyên truyền:“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”;  “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”; “Chào mừng 78 năm Ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3/1946- 27/3/2024)”; “Nhiệt liệt chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024)”.

Ban Tổ chức giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Hòa Bình và các Sở, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2024 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Khảo sát, lên sơ đồ đường chạy (Đường Madeleine Colani ); Phối hợp với các đơn vị liên quan để huy động lực lượng tham gia Lễ phát động đảm bảo số lượng, yêu cầu đề ra; xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch Lễ phát động. Phát hành giấy mời Đại biểu tham gia Lễ phát động; xây dựng kịch bản, điều hành chương trình Lễ phát động; phối hợp và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết Lễ phát động; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức Lễ phát động. Chỉ đạo Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao cử cán bộ phối hợp tham gia hướng dẫn các khối tập kết trong Lễ khai mạc và xuất phát chạy đồng hành. Huy động 100 cán bộ giáo viên, vận động viên, học sinh tham gia chương trình. Huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp./.