DetailController

Chỉ đạo điều hành

Tổ chức Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hà Lan - Đức năm 2024 của tỉnh Hòa Bình

17/05/2024 08:08
Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND tổ chức Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hà Lan - Đức năm 2024 của tỉnh Hòa Bình.

Mục đích nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Hòa Bình đến với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Hà LanĐức nhằm thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hà LanĐức quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư các dự án hiện nay tỉnh Hòa Bình đang quan tâm, bao gồm: Sản xuất chế biến, chế tạo công nghiệp phụ trợ; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch sinh thái và môi trường để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm, hàng hóa nông sản tiêu biểu và các sản phẩm OCOP của tỉnh; các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh đến với thị trường Hà LanĐức; thông qua đó, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường các hoạt động hợp tác, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và du lịch phát triển.

Yêu cầu: Các thành viên Đoàn công tác đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch, chương trình đề ra; tạo hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè trong nước, quốc tế và khu vực nước sở tại; đảm bảo truyền tải đầy đủ, hiệu quả các thông tin cần thiết về hình ảnh, bản sắc văn hóa tiêu biểu, các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đến với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và du khách của Hà LanĐức. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, của Trưởng Đoàn công tác trong suốt thời gian tham gia Chương trình theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

Thời gian: 09 ngày Từ ngày 16/6/2024 - 24/6/2024.

Địa điểm: Thành phố Den Haag, thành phố Rotterdam, thành phố Amsterdam, Vương quốc Hà Lan và thành phố thành phố Frankfurt, Cộng hoà liên bang Đức.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xem xét, chỉ đạo, giải quyết trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét mời một số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh tham gia Đoàn công tác của tỉnh tại Hà LanĐức để nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch…; đồng thời, giúp cho các doanh nghiệp của địa phương hai nước có điều kiện trao đổi, giao lưu, hợp tác nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình phát triển hiệu quả (các doanh nghiệp mời tham gia Đoàn công tác tự đảm bảo kinh phí cho thành viên tham gia, không sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước). Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho chuyến công tác và hỗ trợ cho Đoàn công tác của tỉnh triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ theo kế hoạch tại Hà LanĐức. Chủ động phối hợp, kết nối với các đơn vị, đầu mối liên hệ của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại Hà LanĐức để thống nhất các nội dung làm việc của Đoàn công tác của tỉnh trong suốt thời gian diễn ra chương trình theo quy định. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại thành phố Den Haag, thành phố Rotterdam, thành phố Amsterdam, Vương quốc Hà Lan và thành phố Frankfurt, Cộng hòa liên bang Đức. Thực hiện nhiệm vụ giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa nông sản tiêu biểu, các sản phẩm OCOP tại Gian hàng triển lãm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đoàn công tác; đồng thời kịp thời tổng hợp thông tin, hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác, báo cáo đồng chí Trưởng đoàn và cung cấp cho Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh các thông tin, hình ảnh về các hoạt động của Đoàn trong thời gian công tác tại Hà LanĐức để kịp thời đưa tin trên các phương tiện truyền thông của tỉnh.

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị 10 bức tranh “ Vũ khúc Mùa Xuân” làm Quà tặng đối ngoại cho Đoàn công tác. Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phân công cán bộ đầu mối Phóng viên giữ liên lạc và phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trong suốt thời gian Đoàn công tác tại Hà LanĐức để kịp thời cập nhật thông tin, hình ảnh về hoạt động của Đoàn. Các đơn vị Doanh nghiệp mời tham gia Đoàn công tác của tỉnh đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật nước sở tại và chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn công tác, các quy định của Đoàn công tác trong suốt thời gian chuẩn bị cũng như thời gian hoạt động của Đoàn tại Hà LanĐức cho đến khi kết thúc chuyến công tác, Đoàn trở về Việt Nam theo quy định. Thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình kế hoạch và các hoạt động chung của Đoàn theo quy định./.