DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tình hình sản xuất trồng trọt tháng 4

15/04/2024 16:30
Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, trong tháng 4 điều kiện thời tiết, khí hậu khá thuận lợi cho việc gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng, nền nhiệt độ trung bình từ 28-390c, có mưa rải rác, xen kẽ cung cấp đủ ẩm cho cây trồng sinh trưởng phát triển. Các địa phương tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đã chủ động bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, do đó các loại cây trồng sinh trưởng phát triển khá.
Người dân xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc tập trung chăm sóc lúa trước khi trổ đòng

Hiện cây ăn quả có múi phát triển thân lá (vườn kiến thiết), phát triển quả (vườn kinh doanh); Cây lúa trà sớm ôm đòng - đòng già - trỗ, trà chính vụ phân hóa đòng - ôm đòng, trà muộn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh; Cây ngô đại trà 5-9 lá, diện tích trà sớm đang xoáy nõn - trỗ cờ; Cây lạc phát triển thân cành - đâm tia; ... sâu bệnh hại ở mức độ trung bình – nhẹ. Đến nay diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 49.023,7 ha/62.000 ha, đạt 79,07% so với kế hoạch, trong đó một số cây trồng chính: Cây lương thực có hạt đã gieo trồng là 29.151 ha: Cây lúa 16.204 ha/15.927 ha tăng 1,7 % so với kế hoạch; Cây ngô 12.947 ha/15.500 ha đạt 83,5% so với kế hoạch; Cây công nghiệp ngắn ngày 1.599,7 ha. Cây mía đã trồng 4.650 ha/6.610 ha đạt 70,35% so với kế hoạch (trồng mới 777 ha; mía lưu gốc 3.873 ha). Cây rau, đậu thực phẩm đã gieo trồng 4.820 ha/6.279, đạt 76,8 % so với kế hoạch.

Một số loại sâu, bệnh tiếp tục phát sinh gây hại như: Trên cây lúa tập đoàn rầy hại rải rác ở các huyện, mật độ trung bình từ 100-300 con/m2, cao 400-600 con/m2, Sâu cuốn lá nhỏ mật độ trung bình 1-3 con/m2, cao 5-7 con/m2,...; Trên cây ngô sâu cắn lá gây hại, mật độ trung bình từ 1 - 3 % số cây, cao 5-7 con/m2, Sâu keo mùa thu 1 - 2 % số cây, cao 3-5 con/m2,...;  Trên cây ăn quả có múi, nhện đỏ, bệnh vàng lá thối rễ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bệnh greening... tiếp tục gây hại rải rác ở các vùng trồng cây có múi; Rệp sơ bông trắng, sâu đục thân,... gây hại trên cây mía..... Các loại sâu, bệnh gây hại ở mức độ nhẹ và rải rác. Chi cục đã phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố, hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, trừ sâu bệnh, tập trung ở một số loại cây trồng chính theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

Trong tháng 5, tiếp tục đôn đốc các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu, bệnh trên các loại cây trồng. Đối với cây ăn quả có múi giai phát triển quả, chú ý một số đối tượng sâu, bệnh: Rệp muội; bệnh loét, rầy chổng cánh, ruồi đục quả ... Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, hướng dẫn, chỉ đạo người dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng vụ Xuân. Chủ động công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng để dự báo sớm, hướng dẫn cơ sở và người nông dân áp dụng biện pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng gây hại chính. Duy trì hệ thống bẫy đèn để hỗ trợ cho công tác dự tính dự báo dịch hại cây trồng. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng (kể cả cây trồng nhập nội)…./.