DetailController

Khoa học - Môi trường

Tình hình dịch bệnh động vật và công tác phòng, chống trên địa bàn tỉnh

23/04/2020 00:00
Theo Sở Nông nghiện và Phát triển nông thôn, hiện nay, các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh trên cả nước. Bệnh dịch tả lợn Châu phi đến nay đã cơ bản được khống chế, số mắc bệnh mới giảm mạnh, tuy nhiên vẫn chưa có vắc xin để phòng bệnh hay phương pháp phòng , chống thật sự hiệu quả để ngăn chặn bệnh.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh, Sở NN và PTNT đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn UBND huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đảm bảo hiệu quả.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Từ ngày 29/3/2020 đến nay bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có lợn ốm, chết phải tiêu hủy, lũy kế từ ngày 01/01 đến nay tổng số lợn ốm chết phải tiêu hủy là 204 con, trọng lượng tiêu hủy là 7.893 kg, đến nay đã có 8 huyện, thành phố hết dịch gồm: Thành phố Hòa Bình, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc và Lạc Sơn đã công bố hết dịch, hiện tại còn 02 xã của huyện Yên Thủy chưa qua 30 ngày đó là (xã Phú Lai và Thị trấn Hàng Trạm) và 04 xã đã qua 30 ngày nhưng chưa làm thủ tục công bố hết dịch đó là: xã Bắc Phong, Bình Thanh, Hợp Phong - huyện Cao Phong; xã Yên Trị - huyện Yên Thủy).

 Bệnh Cúm gia cầm (CGC): Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 12/03/2020, bệnh Cúm gia cầm A(H5N6) xảy ra tại 04 hộ, 03 xóm của xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; với tổng số gia cầm ốm, chết phải tiêu hủy là 12.250 con (trong đó gà = 6.300 con, Vịt + Ngan = 5.950 con). Ngày 09/4/2020 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã xuống kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh tại xã Liên Sơn và đã có văn bản đề nghị công bố hết dịch CGC tại xã Liên Sơn huyện Lương Sơn.

Sở NN và PTNT đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Chủ động trong công tác phòng, chống theo nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ NN avf PTNT, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp... hướng dẫn người chăn nuôi thực hành tốt chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; huy động nhân lực, nguồn lực tại chỗ xử lý triệt để dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh các ổ dịch mới; tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng, xử lý lợn bị bệnh, lợn chết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm tăngnguy cơ phát sinh dịch bệnh (buôn bán, vận chuyển, giết mổ...).

 Đối với bệnh Cúm gia cầm A(H5N6): Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, vận động người dân tự giác phòng, chống và báo cáo kịp thời khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh Cúm gia cầm, giảm thiểu các hành vi làm phát sinh và lây lan dịch bệnh; hướng dẫn áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; tổ chức tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch và phòng bệnh cho toàn bộ đàn gia cầm vùng có nguy cơ (UBND huyện đã cấp 441.377.000 đồng để mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia cầm trong ổ dịch và các xã giáp ranh với ổ dịch); chủ động thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và chuồng trại chăn nuôi với tần xuất 1lần/tuần, liên tục trong một tháng kể từ khi phát hiện ổ dịch, đồng thời rắc vôi bột toàn bộ đường làng ngõ xóm và hệ thống cống rãnh thoát nước nhằm tiêu diệt mầm bệnh, làm sạch môi trường. Chủ động giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng và xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến làm dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, bức xúc cho người dân và cộng đồng; tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát ấp nở gia cầm, kiểm soát giết mổ gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.

Sở NN và PTNT cũng đề nghị 6 huyện gồm; Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy và Lạc Thủy - thuộc chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM), triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin LMLM theo nội dung văn bản số 580/SNN-CN&TY ngày 06/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ động triển khai tiêm vắc xin LMLM chương trình Quốc gia; các huyện, thành phố không nằm trong chương trình Quốc gia chủ động cấp kinh phí để mua vắc xin LMLM để tiêm phòng cho đàn gia súc theo kế hoạch. UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo nội dung công văn số 427/UBND-NNTN, ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh và các địa phương chủ động thực hiện tái đàn lợn theo nội dung văn bản hướng dẫn số 487/SNN-CNTY ngày 25/3/2020 của Sở NN và PTNT về việc tổ chức phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học./.