DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tiếp tục tăng cường phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

29/12/2023 16:09
Ngày 28/12, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành Công văn số 191/BCĐ-CQTT về việc tiếp tục tăng cường phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Thực hiện Công văn số 235/VPTT-TH ngày 12/12/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tiếp tục tăng cường, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến, địa bàn trong thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các Ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Công văn số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.

Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa; Phối hợp lực lượng tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đường dây, đối tượng có hành vi buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Tăng cường nhiều hình thức, thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Tổng hợp, báo cáo kết quả 04 năm triển khai thực hiện Công văn số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 119 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, Hòa Bình) trước ngày 22/02/2023.

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.