DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Y tế nắm tiến độ hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực Y tế

23/05/2023 15:34
Chiều 22/5, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế nhằm nắm tiến độ hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, năng lực khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; khảo sát tình hình công tác chuẩn bị lập quy hoạch tổng thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến năm 2023. Cùng tham gia đoàn có đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra quy hoạch bệnh viện đa khoa tỉnh

Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, năng lực khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 được Sở Y tế tiếp thu, hoàn thiện theo Kết luận của BTV Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 27/4/2023. Dự thảo Nghị quyết đã đánh giá toàn diện thực trạng công tác khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Hòa Bình, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, năng lực khám chữa bệnh cho Nhân dân. Mục tiêu chung nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của Nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 06 nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết xây dựng gồm có: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; Đào tạo, phát triển, thu hút nguồn nhân lực, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Hòa thiện các quy hoạch của ngành Y tế, đầu tư, cải tạo hạ tầng cơ sở khám chức bệnh; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính cho các bệnh viện, các trung tâm y tế, nhất là các cơ sở y tế công lập, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách riêng dành cho ngành y tế; Tăng cường các nguồn lực, xã hội hóa y tế để mở rộng đầu tư hạ tầng cơ sở khám chữa bệnh ngoài Nhà nước; Ứng dụng Công nghệ thông tin, cải cách hành chính và đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân…

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm rõ thêm dự kiến mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2023-2024 gồm có xây dựng khu Khám bệnh mới và nhà làm việc cho khối văn phòng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình; xây dựng nhà kho lưu chất thải phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến các phương án để đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh như: công tác giải phóng mặt mặt, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, việc huy động các nguồn lực…và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, cơ chế chính sách đặc thù, dành nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân nói chung và công tác khám bệnh, chữa bệnh nói riêng. Đồng chí Bí thư ghi nhận và biểu dương những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ ngành y tế đồng thời chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong công tác khám, chữa bệnh. Do đó, việc ban hành Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là cần thiết, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, góp phần định hướng cho ngành Y tế tỉnh nhà theo đúng nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Trung ương Đảng. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 30 giường bệnh/vạn dân; đạt 10 bác sỹ/vạn dân. Cơ bản hoàn thành nâng cấp, sửa chữa xây mới hệ thống, cơ sở khám chữa bệnh tử tỉnh đến cơ sở đáp ứng nhu cầu của Nhân dân…Trong đó, cần ưu tiên đối với một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ y bác sỹ tỉnh nhà nâng cao trình độ chuyên môn; thu hút bác sỹ chuyên khoa chất lượng cao về tỉnh; bồi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sỹ đối với các lĩnh vực còn thiếu; nghiên cứu hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ y bác sỹ. Hoàn thiện các quy hoạch ngành, đầu tư hạ tầng cho công tác khám, chữa bệnh, nâng cấp cải tạo mạng lưới trạm y tế cấp xã, huyện, tỉnh. Đặc biệt, cần tính toán sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát tình hình công tác chuẩn bị lập quy hoạch tổng thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến năm 2023./.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc