DetailController

Tin từ các đơn vị

Thực hiện đảm bảo an toàn trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

23/05/2024 16:53
Ngày 22/5, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1990/STNMT-KS gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đề nghị về việc thực hiện đảm bảo an toàn trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có Công điện số 03/CĐ-UBND về việc chủ động phòng, chống sạt lở; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Để tiếp tục nâng cao trách nhiệm và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra trong mùa mưa bão năm 2024, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng ban, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên; Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Quản lý chặt chẽ việc khai thác cát sỏi trên sông theo đúng quy định của pháp luật; xử lý các vi phạm đối với việc nạo vét, tập kết cát sỏi lòng sông, suối không đúng quy định.

Chủ động cập nhật và thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân và trưởng các phòng, ban, cơ quan liên quan. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh: Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc khai thác theo đúng toạ độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng, công suất quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; đảm bảo khai thác đúng thiết kế cơ sở được thẩm định; thực hiện nghiêm quy định của Luật Khoáng sản, các quy định pháp luật liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản và thực hiện tốt, hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường.

Thực hiện đúng, đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản; bảo đảm tuyệt đối an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, an toàn vật liệu n; phải thường xuyên thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động.

Chủ động xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, các biện pháp phòng, chng các sự cố, các tình huống xấu có thể xảy ra, đặc biệt là nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi khu vực khai thác, chế biến khoáng sản; kịp thời di chuyển và thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người lao động và các quy định khác về an toàn trong khai thác mỏ, nhất là trong mùa mưa bão.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản phối hợp, nghiêm túc thực hiện./.