DetailController

Khoa học - Môi trường

Thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

11/04/2024 16:30
Thời gian qua, tỉnh đã phát huy được vai trò quản lý, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Ban hành nhiều văn bản nhằm thúc đẩy việc hình thành, phát triển thị trường khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gắn nghiên cứu với ứng dụng triển khai, phát triển kinh tế của ngành, địa phương. Quan tâm đến vấn đề xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
Cán bộ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng phân tích mẫu trên máy quang phổ kế

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh hoạt động ươm tạo, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ. Đến nay toàn tỉnh có 15 tổ chức khoa học và công nghệ, trong số 08 tổ chức khoa học và công nghệ công lập có 03 tổ chức tự đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên, 05 tổ chức tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên; 11 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có 03 doanh nghiệp tự nghiên cứu và làm chủ công nghệ, 08 doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ. Các tổ chức, doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ, kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo lĩnh vực đăng ký.

Chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ tổng vốn điều lệ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh hiện tại là 3.312 triệu đồng, trong đó vốn cấp ban đầu là 02 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ; vốn bổ sung từ năm 2017 là 800 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, kinh phí từ nguồn đề tài không sử dụng hết là 315 triệu đồng, bổ sung từ nguồn thu của đơn vị 197 triệu đồng. Nguồn kinh phí của Quỹ được sử dụng cho vay hỗ trợ 100% hoặc 50% lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại thời điểm vay; định mức cho vay tối đa đối với mỗi dự án không vượt quá 20% tổng nguồn vốn điều lệ của Quỹ; đối tượng cho vay chủ yếu là các dự án đổi mới công nghệ của các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; hiện tại, Quỹ đang cho vay và quản lý 06 dự án với số dư tiền vay 1.551 triệu đồng; số dư tại quỹ 1.761 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp để hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ. Khuyến khích hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu chung. Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp cho các tổ chức, cá nhân. Năm 2019, phối hợp với Trung tâm dịch vụ tổng hợp – Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, Trung tâm Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ – Viện Ứng dụng công nghệ tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý các Sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo”.

Hoạt động liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về Khoa học và Công nghệ bước đầu triển khai có hiệu quả; triển khai chương trình hợp tác về khoa học công nghệ giữa tỉnh Hoà Bình với thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc; Quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc; Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST)… hợp tác với trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Lâm nghiệp; tạo điều kiện cho một số tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tham dự, trình diễn một số ứng dụng công nghệ mới, có khả năng tiếp cận với thị trường của tỉnh, làm cơ sở cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cơ hội trao đổi, giao lưu và phát triển khoa học công nghệ, trong đó tận dụng các nguồn lực là thế mạnh của mỗi bên như: Sản phẩm hàng hóa là đặc sản; hỗ trợ tỉnh trong sản xuất giống cây trồng, trồng và chế biến dược liệu, sản xuất, chế biến rau, củ, quả, bảo quản nông sản sau thu hoạch, trồng và phát triển cây lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ cải tạo đất và xử lý phế thải chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến thủy sản, xây dựng nền tảng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy cung và cầu nguồn lực.

Tổ chức các hội nghị hướng dẫn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tiến hành khảo sát, hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019. Giai đoạn 2018-2022 đã cấp giấy chứng nhận cho 04 doanh nghiệp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong đó đã hướng dẫn 01 doanh nghiệp  nhận chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, đánh giá công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với đề tài “Nghiên cứu sản xuất đệm lót sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi đại gia súc quy mô công nghiệp” do Công ty Cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi T&T 159 Hòa Bình triển khai thực hiện bằng nguồn vốn tự có. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu đề tài, hiệu quả ứng dụng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ.

Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp đặc thù của địa phương. Khuyến khích và hỗ trợ kinh phí gần 200 triệu đồng cho các doanh nghiệp tham gia các sự kiện Khoa học và Công nghệ: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest) Việt Nam, Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ các tỉnh miền núi phía Bắc tại Tuyên Quang. Sự kiện Kết nối Công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 tại Quảng Ninh, Ngày hội đổi mới sáng tạo Vùng Thủ đô vào tháng 10 năm 2023 tại thành phố Hà Nội để kết nối, tìm kiếm cơ hội quảng bá giới thiệu sản phẩm, chuyển giao công nghệ và thiết bị công nghệ hiện đại. Hỗ trợ 34 tổ chức, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình; hỗ trợ 08 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia; hỗ trợ 20 nội dung về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho 09 doanh nghiệp./.