DetailController

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

07/05/2024 15:03
Chiều ngày 06/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai thực hiện một số nội dung khác. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tờ trình của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (Ngày 11, 12 tháng 7 năm 2024). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 06 báo cáo của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo thường xuyên theo luật định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Báo cáo của các ngành (Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh). Các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: 02 Tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình; 16 Tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; xem xét báo cáo của Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần điều chỉnh thời gian kỳ họp cho phù hợp; đồng thời cho ý kiến bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp,..

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành xây dựng các báo cáo, bổ sung hoàn thiện các hồ sơ tờ trình và dự thảo nghị quyết theo đúng thời gian quy định. Các Ban của HĐND tỉnh theo sự phân công tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện, góp phần vào thành công chung của kỳ họp./.