DetailController

Thông báo, Hướng dẫn

THÔNG BÁO Về việc đặt tên đường, công trình công cộng, đổi tên đường và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

19/04/2024 13:51

Nội dung chi tiết của thông báo tải về tại đây!

File đính kèm : upload_00000420.xlsx

File đính kèm : upload_00000419.pdf