DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Thông báo kết thúc niên vụ Cam Cao Phong năm 2022 – 2023

30/05/2023 15:55
Ngày 29/5/2023, UBND huyện Cao Phong ban hành Công văn số 1120 gửi các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các sở, ngành trong tỉnh thông báo kết thúc niên vụ Cam Cao Phong năm 2022 – 2023.

Niên vụ sản xuất cam, quýt năm 2022 - 2023 toàn huyện Cao Phong có trên 1.744 ha cam, quýt, bưởi các loại, trong đó cam, quýt thời kỳ kinh doanh trên 1.300 ha, sản lượng đạt trên 20.000 tấn, chủ yếu tập trung vào một số loại cam, quýt chủ lực như: Cam CS1 (cam lòng vàng), cam Xã Đoài, cam Sông Con, cam Sành, cam Marrs, cam Đường Canh, quýt Ôn Châu, quýt Cao Phong..., các giống chín sớm và chính vụ nêu trên đã tiêu thụ hết trong năm 2022.

Riêng đối với giống cam V2 là ging cam chín muộn, thời gian thu hoạch từ tháng 02/2023 đến cuối tháng 5/2023, chiếm khoảng trên 15% sản lượng. Đến nay các doanh nghiệp, Hợp tác xã, h nông dân trên toàn huyện đã thu hoạch xong 100% sản phẩm cam quả tại các vườn sản xuất và kinh doanh cam.

Để nhằm đảm bảo giữ vững thương hiệu, chất lượng cam Cao Phong và tránh nhầm lẫn sản phẩm cam Cao Phong với một số loại cam, quýt khác trên thị trường. Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thông báo chính thức kết thúc niên vụ Cam Cao Phong năm 2022 - 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và tuyên truyền đến người tiêu dùng, để tránh nhầm lẫn sản phẩm cam Cao Phong với một số loại cam, quýt khác ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu cam Cao Phong./.