DetailController

Thông báo, Hướng dẫn

Thông báo công khai việc đặt tên đường, công trình công cộng, đổi tên đường và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

19/04/2024 16:30

Nội dung Thông báo tải File dưới đây:

 

File đính kèm : upload_00000216.rar

File đính kèm : upload_00000215.pdf