DetailController

Tin từ các đơn vị

Thành phố Hòa Bình chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho gia súc và Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật

22/05/2024 17:01
Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) và hóa chất khử trùng tiêu độc trên địa bàn thành phố Hòa Bình, cụ thể: Số lượng vắc xin LMLM được phân bổ đợt 1 năm 2024 là 1.000 liều. Số lượng hóa chất khử trùng tiêu độc được phân bổ 02 đợt là 1.258 lít/2 đợt (đợt 01 là 629 lít, đợt 2 là 629 lít).

Để công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho đàn gia súc và thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng chống, dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả và nhằm ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi. Ngày 21/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã ban hành Công văn số 1681/UBND-KT về việc chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM cho gia súc và Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban đơn vị của thành phố, Uỷ ban nhân các xã, phường triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin LMLM và thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật. Cụ thể như sau:

Tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc:

Đối tượng: Trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh trong diện tiêm.

Loại vắc xin tiêm phòng: Vắc xin Lở mồm long móng Type O (do Chi cục Chăn nuôi và Thú Y cung cấp).

Số lượng vắc xin LMLM được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phân bổ: 1.000 liều

Thời gian tiêm phòng: Bắt đầu từ ngày 16/5/2024 đến 16/6/2024.

Thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật:

Phát động và tổ chức "Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật":

-  Đợt 1:  Từ ngày 16/5/2024 đến ngày 16/6/2024.

-  Đợt 2:  Từ ngày 15/8/2024 đến ngày 15/9/2024.

Chuồng, trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; ổ dịch động vật, ổ dịch cũ, nơi chôn hủy gia súc, gia cầm; đường làng, ngõ xóm, cống rãnh thoát nước... (mỗi tuần 1 lần). Các cơ sở, điểm giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm động vật. Các chợ, khu vực, điểm có bán động vật và sản phẩm động vật (vào cuối buổi chợ).

Cách thức tiến hành: Những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tự bố trí vật tư, hoá chất, kinh phí và tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và nhân viên Thú y. Các xã, phường tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, vận động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia. Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa... Loại hóa chất sát trùng do Chi cục Chăn nuôi và Thú Y cung cấp. Số lượng hóa chất khử trùng tiêu độc được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phân bổ đợt I là 629 lít, đợt II là 629 lít.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố nhận đầy đủ số lượng vắc xin LMLM và số lượng hóa chất khử trùng tiêu độc được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cấp. Xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho gia súc và thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024. Trực tiếp phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường, xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM năm 2024 và thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động hỗ trợ kinh phí phục vụ tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn gia súc, thực hiện Tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc hoặc huy động lao động công ích từ các tình nguyện viên, đoàn thanh niên, tổ chức xã hội khác để có nguồn nhân lực cho việc thực hiện phun khử trùng tiêu độc./.