DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tham gia Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

20/05/2024 15:13
Ngày 17/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 16773-CV/BTGTU về việc tham gia Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 Để cuộc thi có sức lan toả sâu rộng trong Nhân dân, có nhiều tác phẩm chất lượng, tạo thành phong trào cổ động mạnh mẽ nhân dịp Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ nghệ sĩ chuyên và không chuyên, các tài năng trẻ,… tham gia hưởng ứng Cuộc thi, cụ thể như sau:

 Chủ đề: “Quân với Dân một ý chí”.

Nội dung: Khắc hoạ đậm nét hình tượng Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân trong chiến đấu, huấn luyện làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động thắm tình đoàn kết quân dân.

Thể loại: Tranh cổ động.

Số lượng tác phẩm không hạn chế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh quan tâm động viên, khích lệ các hoạ sĩ; Chi hội Mỹ thuật sáng tác và gửi từ 3 - 5 tác phẩm tham gia cuộc thi.

Thời gian: Gửi tác phẩm về Phòng Khoa giáo, Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 05/7/2024 (Địa chỉ: Số 14, Đường An Dương Vương, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Liên hệ đồng chí Bùi Thành Vân, Phó trưởng phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ, số điện thoại 0919969306); hoặc trước ngày 10/7/2024 về Viện Kỹ Thuật Hải quân (Địa chỉ: Số 9, Đường Mạc Quyết, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Liên hệ đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng - Trợ lý Tuyên huấn, Viện Kỹ thuật Hải quân, Số điện thoại: 0988.506.602)./.