DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu, bệnh trên cây trồng

18/09/2023 16:30
9 tháng đầu năm, các địa phương đã chỉ đạo, đôn đốc người dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh trên các loại cây trồng vụ mùa - hè thu, chú trọng tập đoàn rầy, sâu cuốn lá hại lúa; ruồi đục quả, rệp muội, bệnh loét... hại trên cây ăn quả; sâu đục thân, rệp, bệnh thối nõn hại mía...
Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Đến giữa tháng 9, toàn tỉnh đã gieo trồng được 38.690,8 ha bằng 95,51 % so với kế hoạch. Trong đó, diện tích một số cây trồng chính: Diện tích lúa đã cấy 21.360 ha đạt 97,8 % so với kế hoạch; Diện tích ngô đã trồng 10.687 ha bằng 92,8 % so với kế hoạch; Diện tích lạc đã trồng 1.323 ha bằng 96,1 % so với kế hoạch; Diện tích khoai lang đã trồng 1.046 ha bằng 83,7 % so với kế hoạch; Diện tích rau, đậu các loại 4.276 ha bằng 94,3 % so với kế hoạch. Các địa phương tập trung chăm sóc các loại đã trồng, thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm các loại sâu, bệnh từ khi mới phát sinh để có biện pháp sử lý kịp thời đạt hiện quả cao.

Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số loại sâu, bệnh tiếp tục phát sinh gây hại như: Chuột, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, tập đoàn rầy... gây hại trên cây lúa; Nhện đỏ, bệnh vàng lá thối rễ, bọ trĩ, bệnh chảy gôm, sâu vẽ bùa, sâu đục thân... tiếp tục gây hại rải rác ở các vùng trồng cây có múi; Rệp sơ bông trắng, sâu đục thân,... gây hại trên cây mía; Bệnh khảm lá hại sắn tiếp tục gây hại..... Các loại sâu, bệnh gây hại ở mức độ nhẹ và rải rác. Chi cục Trồng trọt và BVTV đã phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố, hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, trừ sâu bệnh, tập trung ở một số loại cây trồng chính theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Duy trì ổn định hệ thống bẫy đèn, góp phần hỗ trợ cho công tác dự tính dự báo tình hình dịch hại cây trồng, do đó sâu bệnh gây hại trên nhóm cây trồng chính, nhóm cây lương thực và nhóm cây trồng khác ở mức độ nhẹ - trung bình. Công tác kiểm dịch thực vật nội địa được thực hiện chặt chẽ. Qua kiểm tra chưa thấy xuất hiện đối tượng kiểm dịch thực vật. Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã cấp được 53 mã số vùng trồng và 08 mã số cơ sở đóng gói (trong đó có 34 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu; mã số đã được các nước nhập khẩu phê duyệt gồm 05 mã xuất khẩu sang New Zaland; 04 mã xuất khẩu sang Mỹ; trong tháng đã gửi 02 mã xuất khẩu sang các nước EU thẩm định).

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, Ngành Nông nghiệp đôn đốc các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu, bệnh trên các loại cây trồng. Đối với cây ăn quả có múi giai phát triển quả, chú ý một số đối tượng sâu, bệnh: Rệp muội; bệnh loét, rầy chổng cánh, ruồi đục quả ...Chủ động công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng để dự báo sớm, hướng dẫn cơ sở và người nông dân áp dụng biện pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng gây hại chính.

Duy trì hệ thống bẫy đèn để hỗ trợ cho công tác dự tính dự báo dịch hại cây trồng. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng (kể cả cây trồng nhập nội). Tiếp tục hỗ trợ cấp mới mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Tiếp tục hỗ trợ liên kết vùng sản xuất hướng tới xuất khẩu cho các sản phẩm trồng trọt chủ lực và lợi thế của tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ huyện Cao Phong thực hiện cánh đồng mẫu tái canh cây cam theo kế hoạch. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông vật tư nông nghiệp gồm: Giống, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh./.