DetailController

Khoa học - Môi trường

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10/04/2020 00:00
Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2278/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trong thời gian gần đây, việc chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội của người dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa được nghiêm túc thực hiện theo quy định. Tình trạng lơ là chủ quan, tụ tập đông người và không thực hiện đeo khẩu trang đầy đủ vẫn xảy ra ở nhiều nơi; việc thực hiện khai báo y tế chưa tự giác, chưa đầy đủ và còn thiếu trung thực (Trường hợp tại huyện Lương Sơn liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai); việc thực hiện cách ly y tế còn chưa nghiêm túc, công tác quản lý cách ly còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ (trường hợp ông Trần Đình Vòng tại huyện Cao Phong); một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu vẫn lén lút hoạt động…gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn cao việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, gây khó khăn về nhiều mặt trong công tác quản lý, triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp phòng chống dịch theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế và của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, tập trung, khẩn trương chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn trực tiếp người dân trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm giải pháp giãn cách xã hội theo quy định.

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như tụ tập đông người trái quy định, không đeo khẩu trang đầy đủ, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu không đúng quy định…xảy ra trên địa bàn và trong phạm vi quản lý theo quy định. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chính quyền cơ sở, Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, xóm trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định; thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát khai báo y tế của nhân dân trên địa bàn, nhất là các trường hợp liên quan đến các vùng, các địa điểm có dịch như Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội và một số địa phương khác có liên quan để kịp thời nắm bắt, quản lý, đảm bảo thực hiện cách ly y tế theo quy định.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Lương Sơn căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định pháp luật hiện hành, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xảy ra trên địa bàn huyện trong việc không tự giác, trung thực khai báo y tế theo quy định. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14/4/2020.

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cao Phong căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định pháp luật hiện hành xử lý nghiêm đối với trường hợp ông Trần Đình Vòng, sinh năm 1947, thường trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Cao Phong vi phạm quy định về cách ly y tế theo đúng quy định; đồng thời, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý cách ly y tế và có hình thức xử lý cho phù hợp theo quy định. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14/4/2020.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật việc để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng do không tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

Giao Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh (chú trọng kiểm tra tại các khu vực, địa phương có nguy cơ tiềm ẩn cao, kiểm tra đến cấp cơ sở) tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.